Troll tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2013, Kontroll 2016, Kontroll 2018, Kontroll 2019, Kontroll 2022
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2011

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet