Asfaltfabrikken AS Amsrud norgeskart Se virksomhet på kart

Asfaltfabrikken AS Amsrud tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted". Anlegget holder til i Gjøvik kommune i Innlandet.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2011, Kontroll 2021

Myndighet: Statsforvalteren i Innlandet