Knarr tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av A/S Norske Shell.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2013, Kontroll 2016, Kontroll 2020, Kontroll 2021
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2016

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet