Marulk tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av VÅR ENERGI ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet