Gudrun tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av EQUINOR ENERGY AS.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2014, Kontroll 2019
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet