Ivar Aasen tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av AKER BP ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2015, Kontroll 2018, Kontroll 2019
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet