Bøyla tilhører sektoren petroleumsvirksomhet til havs og opereres av AKER BP ASA.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse
Rapport fra vannovervåking:

Myndighet: Miljødirektoratet