Fredrikstad Seafoods, lakseslakteri Øra norgeskart Se virksomhet på kart

Fredrikstad Seafoods, lakseslakteri Øra tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur". Anlegget holder til i Fredrikstad kommune i Østfold.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2019
Rapport fra vannovervåking: 2023

Myndighet: Statsforvalteren i Oslo og Viken