Eidsiva Bioenergi avd. Elverum norgeskart Se virksomhet på kart

Eidsiva Bioenergi avd. Elverum tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Damp- og varmtvannsforsyning". Anlegget holder til i Elverum kommune i Innlandet.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Tillatelse, Kontroll 2009, Kontroll 2013, Kontroll 2019

Myndighet: Fylkesmannen i Innlandet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet