Steni AS tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Produksjon av byggevarer av plast". Anlegget holder til i Larvik kommune i Vestfold og Telemark.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2010, Kontroll 2016

Myndighet: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark