ScanPole tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Saging, høvling og impregnering av tre". Anlegget holder til i Stange kommune i Innlandet.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2009, Kontroll 2013, Kontroll 2014, Kontroll 2016, Kontroll 2020
Rapport fra vannovervåking: 2018, 2019, 2020

Myndighet: Miljødirektoratet