Algea AS tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Produksjon av fôrvarer til husdyrhold". Anlegget holder til i Kristiansund kommune i Møre og Romsdal.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2011, Kontroll 2015

Myndighet: Statsforvalteren i Møre og Romsdal