FREVAR - Forbrenningsanlegget norgeskart Se virksomhet på kart

FREVAR - Forbrenningsanlegget tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Behandling og disponering av ikke-farlig avfall". Anlegget holder til i Fredrikstad kommune i Østfold.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2012, Kontroll 2016

Myndighet: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2010

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet