Celsa Armeringsstål AS norgeskart Se virksomhet på kart

Celsa Armeringsstål AS tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Produksjon av jern og stål". Anlegget holder til i Rana kommune i Nordland.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2005, Kontroll 2007, Kontroll 2009, Kontroll 2011, Kontroll 2013, Kontroll 2015, Kontroll 2017
Rapport fra vannovervåking: 2015, 2016, 2016, 2017, 2018

Myndighet: Miljødirektoratet

Klimakvoter: Tillatelse og overvåkingsplan, Kontroll 2008, Kontroll 2012, Kontroll 2017

Kvotemyndighet: Miljødirektoratet

Bedriften innstallerte nye renseanlegg for støv og kvikksølv i 2008 og utslippene går derfor markert ned fra 2 Les mer