Insula AS (tidl. Berggren - Fiskeforedl) - Pesca Property Kongsvin norgeskart Se virksomhet på kart

Insula AS (tidl. Berggren - Fiskeforedl) - Pesca Property Kongsvin tilhører sektoren landbasert industri og bransjen "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers". Anlegget holder til i Kongsvinger kommune i Innlandet.

Tillatelse og kontrollrapporter: Tillatelse, Kontroll 2005, Kontroll 2010, Kontroll 2013, Kontroll 2017

Myndighet: Statsforvalteren i Innlandet