Landfills

Landfills [Missing text /norskeutslipp/reportednumbers for en] in Norway (see complete list)

Lists 10 of 186 facilities.
FacilityActivityResponsible unitMunicipalityCounty
Alcoa Aluminium Lista, gammelt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD LISTAFarsundAgder
Alcoa Aluminium Lista, nytt industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD LISTAFarsundAgder
Alcoa Mosjøen Lille Åsnevdal IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Alcoa Mosjøen, Store Åsnevdal - industrideponi IndustrideponeringALCOA NORWAY ANS AVD MOSJØEN PROD ALUMINIUMVefsnNordland
Alunskiferdeponi Heggvin (Heggvin Alun AS) Sirkula IKS Deponi for ordinært avfallHEGGVIN ALUN ASHamarInnlandet
Asak massemottak - inert deponi Deponi for ordinært avfallASAK MASSEMOTTAK ASLillestrømViken
Aurdalen avfallsdeponi Deponi for ordinært avfallHITRA KOMMUNE DRIFTSADMINISTRASJONHitraTrøndelag
Berakvam avfallsplass Deponi for ordinært avfallIVAR IKSSuldalRogaland
Bergmesteren Raudsand AS -Deponi 1- industrideponi IndustrideponeringBERGMESTEREN RAUDSAND ASMoldeMøre og Romsdal
Berkåkmoen avfallsplass Deponi for ordinært avfallRENNEBU KOMMUNE TEKNISK DRIFTRennebuTrøndelag