Oversikt avfallsstoffer

Rapporteringen for de ulike sektorene, landbasert industri, husholdningsavfall og operatørene i petroleumsvirksomheten til havs, følger ulike metoder og standarder. Les mer

Avfallsstoffer

74 avfallsstoffer.

Avfallsstoffer Hovedkategori
Farlig avfall Farlig avfall
EE-produkt EE-produkt
Elektroteknisk utstyr EE-produkt
Elektrisk/elektronisk verktøy EE-produkt
Utstyr og instrumenter for måling og kontroll EE-produkt
Medisinsk utstyr EE-produkt
Lysutstyr EE-produkt
Utstyr for oppvarming, luftkondisjonering, ventilasjon EE-produkt
Elektriske og elektroniske leker EE-produkt
Kabler og ledninger EE-produkt
Hvitevarer EE-produkt
Blandet EE-avfall EE-produkt
Automater EE-produkt
Brunevarer EE-produkt
Datautstyr EE-produkt
Glass Glass
Annet glass Glass
Pryd- og bruksglass Glass
Vindusglass Glass
Farget glassemballasje med metall Glass
Klar glassemballasje med metall Glass
Farget glassemballasje Glass
Klar glassemballasje Glass
Gummi Gummi
Blandet gummiavfall Gummi
Andre dekk Gummi
Anleggsdekk Gummi
Traktor og lastebildekk Gummi
Personbildekk Gummi
Medisinsk avfall Medisinsk avfall
Smittefarlig avfall Medisinsk avfall
Metaller Metaller
Blandede metaller (med inntil 25 % annet uorganisk materiale) Metaller
Rene metaller Metaller
Metallemballasje Metaller
Blandede metaller Metaller
Organisk materiale Organisk materiale
Flis, spon Organisk materiale
Overflatebehandlet trevirke Organisk materiale
Rent trevirke Organisk materiale
Løv, kvist og planter Organisk materiale
Våtorganisk avfall Organisk materiale
Slam, organisk Organisk materiale
Blandet trevirke Organisk materiale
Papir, papp og kartong Papir, papp og kartong
Blandet papir, papp og kartong Papir, papp og kartong
Drikkekartong Papir, papp og kartong
Emballasjekartong Papir, papp og kartong
Avsvertingspapir (aviser og ukeblader) Papir, papp og kartong
Kontorpapir Papir, papp og kartong
Brunt papir Papir, papp og kartong
Plast Plast
EPS (”isopor”), annen Plast
EPS (”isopor”), emballasje Plast
Hardplast, annen Plast
Mykplast, annen Plast
Mykplast, emballasje Plast
Blandet plast Plast
Hardplast, emballasje Plast
Tekstiler, møbler, lær og skinn Tekstiler, møbler, lær og skinn
Møbler Tekstiler, møbler, lær og skinn
Tekstiler, lær og skinn Tekstiler, møbler, lær og skinn
Uorganisk materiale Uorganisk materiale
Blandet uorganisk materiale Uorganisk materiale
Slam, uorganisk Uorganisk materiale
Slagg, støv, flygeaske som ikke er spesialavfall Uorganisk materiale
Asfalt Uorganisk materiale
Keramikk og porselen Uorganisk materiale
Mineralull Uorganisk materiale
Gipsbaserte materialer Uorganisk materiale
Forurenset tegl Uorganisk materiale
Tegl og takstein Uorganisk materiale
Betong med armeringsjern Uorganisk materiale
Betong uten armeringsjern Uorganisk materiale
Stein, grus, sand o.l. Uorganisk materiale