Oversikt avfallsstoffer

Rapporteringen for de ulike sektorene, landbasert industri, husholdningsavfall og operatørene i petroleumsvirksomheten til havs, følger ulike metoder og standarder. Les mer

Avfallsstoffer

11 avfallsstoffer.

Avfallsstoffer Hovedkategori
Betong Betong
Farlig avfall Farlig avfall
Glass Glass
Metall Metall
Papir Papir
Plast Plast
Tekstil Tekstil
Tre Tre
Våtorganisk Våtorganisk