Oversikt utslippskomponenter

Listen nedenfor inneholder de utslippskomponentene som anses å ha størst miljømessig betydning fra alle sektorene, ikke bare den sektoren denne siden omfatter.

Utslippskomponenter

8 utslippskomponenter.

Utslippskomponent Kommentar
Ammoniakk Kjemisk symbol: (NH3)
Fosfor totalt Kjemisk symbol: (P-TOT)
Lystgass Kjemisk symbol: (N2O)
Metan Kjemisk symbol: (CH4)
Nitrogen totalt Kjemisk symbol: (N-TOT)
Svevestøv PM10 Kjemisk symbol: (PM10)
Svevestøv PM2,5 Kjemisk symbol: (PM2,5)