Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

567 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
A. johansen as A. johansen as Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Tillatelse 2019
Alcoa mosjøen Alcoa mosjøen Landbasert Metallurgisk industri Nordland Vefsn Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2020 [...]
Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Deponi Industrideponering Nordland Vefsn Tillatelse
Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Engangstiltak Mudring Nordland Vefsn Tillatelse
Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Alcoa mosjøen (Alcoa norway ans) Engangstiltak Mudring Nordland Vefsn Tillatelse
Alcoa mosjøen lille åsnevdal (Alcoa norway ans) Alcoa mosjøen lille åsnevdal (Alcoa norway ans) Deponi Industrideponering Nordland Vefsn Tillatelse
Alcoa mosjøen, store åsnevdal - industrideponi (Alcoa norway ans) Alcoa mosjøen, store åsnevdal - industrideponi (Alcoa norway ans) Deponi Industrideponering Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2009
Alstad renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Alstad renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014
Alsvåg lakseslakteri Alsvåg lakseslakteri Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse 2015, 2011
Alsvåg, matfisk (Alsvåg lakseslakteri as) Alsvåg, matfisk (Alsvåg lakseslakteri as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Øksnes Tillatelse
Andøya flystasjon Andøya flystasjon Landbasert Flyplass Nordland Andøy Tillatelse
Andøya flystasjon brannøvingsfelt Andøya flystasjon brannøvingsfelt Landbasert Brannøvingsplass Nordland Andøy Tillatelse
Anevik, matfisk (Cermaq norway as) Anevik, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse
Aquarius as Aquarius as Landbasert Fiskeforedling Nordland Lurøy Tillatelse 2019, 2011
Arbor-hattfjelldal a.s Arbor-hattfjelldal a.s Landbasert Treforedling Nordland Hattfjelldal Tillatelse 2021, 2011 [...]
As glea As glea Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Tillatelse 2019
Asfaltlager krokstrand (Hæhre entreprenør as) Asfaltlager krokstrand (Hæhre entreprenør as) Engangstiltak Annen aktivitet Nordland Rana Tillatelse
Ausa vest i, matfisk (Prima torsk as) Ausa vest i, matfisk (Prima torsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Be varme Be varme Landbasert Forbrenningsanlegg for rene brensler Nordland Bodø Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2017
Bensvik fiskekjøp ans Bensvik fiskekjøp ans Landbasert Fiskeforedling Nordland Værøy Tillatelse
Bergvikodden, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Bergvikodden, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Bergåstunnelen e6 Bergåstunnelen e6 Landbasert Tunneldrift Nordland Grane Tillatelse
Bergåstunnelen e6 svenningelv - lien (Statens vegvesen) Bergåstunnelen e6 svenningelv - lien (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Grane Tillatelse
Bil1din - satellittmottak for kasserte kjøretøy - salhus - brønnøy (Bil1din as) Bil1din - satellittmottak for kasserte kjøretøy - salhus - brønnøy (Bil1din as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Brønnøy Tillatelse
Bil1din helgeland as - kasserte kjøretøy (Bil1din helgeland as) Bil1din helgeland as - kasserte kjøretøy (Bil1din helgeland as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Vefsn Tillatelse
Bio miljø - åremma - kompostering (Bio miljø as) Bio miljø - åremma - kompostering (Bio miljø as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2002
Biomar fôrfabrikk, myre Biomar fôrfabrikk, myre Landbasert Fôrproduksjon Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse 2021, 2018 [...]
Bjerka, laksekultivering (Statkraft energi as) Bjerka, laksekultivering (Statkraft energi as) Akvakultur Kultiveringsanlegg Nordland Hemnes Tillatelse
Bjørkvik, matfisk (Ellingsen seafood as) Bjørkvik, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse, Tillatelse 2018, 2018
Bjørndalslia snødeponi (Bodø kommune teknisk avdeling) Bjørndalslia snødeponi (Bodø kommune teknisk avdeling) Avfall Snøhåndtering Nordland Bodø Tillatelse
Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Fishbase group as) Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Fishbase group as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Dønna Tillatelse
Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Letsea as) Bjørnsøya, matfisk og settefisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Dønna Tillatelse, Tillatelse
Bjørnøya, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Bjørnøya, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Blomsøråsa, matfisk (Mowi asa) Blomsøråsa, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Alstahaug Tillatelse
Bodø hovedflystasjon Bodø hovedflystasjon Landbasert Flyplass Nordland Bodø Tillatelse 2010, 2005
Bodø hovedflystasjon - brannøvingsplass Bodø hovedflystasjon - brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Nordland Bodø Tillatelse
Bodø lufthavn Bodø lufthavn Landbasert Flyplass Nordland Bodø Tillatelse 2018
Bogen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Bogen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse
Bollhaugen, matfisk (Letsea as) Bollhaugen, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Bonhammaren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Bonhammaren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Bratten avfallsplass - deponering (Bodø kommune teknisk avdeling) Bratten avfallsplass - deponering (Bodø kommune teknisk avdeling) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2000
Breeze tekstil Breeze tekstil Landbasert Vaskeri og renseri Nordland Bodø Tillatelse
Breivika, settefisk (Salten smolt as) Breivika, settefisk (Salten smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse 2017
Breiviken, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Breiviken, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Bremnesøya, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Bremnesøya, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Brennholmen, matfisk (Kobbvåglaks as) Brennholmen, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2018
Brottøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Brottøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Brukstomta, settefisk (Helgeland lumpsucker as) Brukstomta, settefisk (Helgeland lumpsucker as) Akvakultur N/A Nordland Bindal Tillatelse
Brønnøy kalk a.s Brønnøy kalk a.s Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Brønnøy Tillatelse 2008
Brønnøy kommune brannøvingsplass Brønnøy kommune brannøvingsplass Landbasert Brannøvingsplass Nordland Brønnøy Tillatelse
Brønnøyskjæran, matfisk (Vestfjord marine as) Brønnøyskjæran, matfisk (Vestfjord marine as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Brønnøysund lufthavn brønnøy Brønnøysund lufthavn brønnøy Landbasert Flyplass Nordland Brønnøy Tillatelse 2019, 2014
Bukkøya ø, matfisk (Nova sea as) Bukkøya ø, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Buktodden nø, matfisk (Nova sea as) Buktodden nø, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rana Tillatelse
Bullatholmen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Bullatholmen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Bøbukta alge akva (Vega sjøfarm as) Bøbukta alge akva (Vega sjøfarm as) Akvakultur N/A Nordland Vega Tillatelse
Børøya slaktemerd, matfisk (Nordlaks produkter as) Børøya slaktemerd, matfisk (Nordlaks produkter as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Hadsel Tillatelse
Børøya, matfisk (Cermaq norway as) Børøya, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Båsen, matfisk (Sinkaberghansen as) Båsen, matfisk (Sinkaberghansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse, Tillatelse
Calanus as - holmen industriområde Calanus as - holmen industriområde Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Sortland Tillatelse
Celsa ameringsstål, eksport og import av avfall (Celsa armeringsstål as) Celsa ameringsstål, eksport og import av avfall (Celsa armeringsstål as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse
Celsa armeringsstål Celsa armeringsstål Landbasert Metallurgisk industri Nordland Rana Tillatelse, Klimakvoter 2020, 2017 [...]
Daljorda, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Daljorda, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse 2019, 2018
Daumannsvika, matfisk (Edelfarm as) Daumannsvika, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Tillatelse, Tillatelse 2019
Deponi 20, industrideponi mo industripark (Mo industripark as) Deponi 20, industrideponi mo industripark (Mo industripark as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Tillatelse 2020
Digermulen, matfisk (Mowi asa) Digermulen, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Rødøy Tillatelse
Djupvik, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Djupvik, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse
Djupvik, matfisk (Nova sea as) Djupvik, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse 2018
Dompen avfallsfylling - deponering (Fauske kommune) Dompen avfallsfylling - deponering (Fauske kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Fauske Tillatelse 2000
Dragnes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Dragnes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Drevjamoen skyte- og øvingsfelt Drevjamoen skyte- og øvingsfelt Landbasert Skyte- og øvingsfelt Nordland Vefsn Tillatelse 2021
Dumping - bogen (Langstranda panorama as) Dumping - bogen (Langstranda panorama as) Engangstiltak Dumping Nordland Bindal Tillatelse
Dumping - givær havn (Bodø havn kf) Dumping - givær havn (Bodø havn kf) Engangstiltak Dumping Nordland Bodø Tillatelse
Dumping - langstranda (Nordland betong as) Dumping - langstranda (Nordland betong as) Engangstiltak Dumping Nordland Bodø Tillatelse
Dumping - måsøygrunnen - straumen (Straumen båtforening) Dumping - måsøygrunnen - straumen (Straumen båtforening) Engangstiltak Dumping Nordland Sørfold Tillatelse
Dumping - måsøygrunnen - sørfolda (Statnett sf) Dumping - måsøygrunnen - sørfolda (Statnett sf) Engangstiltak Dumping Nordland Sørfold Tillatelse
Dumping - skarberget (Statens vegvesen) Dumping - skarberget (Statens vegvesen) Engangstiltak Dumping Nordland Narvik Tillatelse
Dypeidet, matfisk (Cermaq norway as) Dypeidet, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Dyping, settefisk (Cermaq norway as) Dyping, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse 2016
E10 hålogalandsvegen tunneler (n fylke) E10 hålogalandsvegen tunneler (n fylke) Landbasert Annen aktivitet Nordland Lødingen Tillatelse
E10 hålogalandsvegen tunneler (tf fylke) E10 hålogalandsvegen tunneler (tf fylke) Landbasert Tunneldrift Nordland Lødingen Tillatelse
E10/rv85 hålogalandsvegen (n fylke) (Statens vegvesen) E10/rv85 hålogalandsvegen (n fylke) (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Lødingen Tillatelse
E10/rv85 hålogalandsvegen (tf-fylke) (Statens vegvesen) E10/rv85 hålogalandsvegen (tf-fylke) (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Lødingen Tillatelse
E6 kulstaddalen - åkvik E6 kulstaddalen - åkvik Landbasert Annen aktivitet Nordland Vefsn Tillatelse
E6 kulstaddalen - åkvik (Skanska norge as) E6 kulstaddalen - åkvik (Skanska norge as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Vefsn Tillatelse 2018
Eidisholman, matfisk (Isqueen as) Eidisholman, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2019
Elkem rana Elkem rana Landbasert Metallurgisk industri Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2016 [...]
Elkem salten Elkem salten Landbasert Metallurgisk industri Nordland Sørfold Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2017 [...]
Elkem salten, andkilen - industrideponi (Elkem asa) Elkem salten, andkilen - industrideponi (Elkem asa) Deponi Industrideponering Nordland Sørfold Tillatelse 2019, 2014 [...]
Elvenesstrand, settefisk (Elvenesstrand smolt as) Elvenesstrand, settefisk (Elvenesstrand smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Øksnes Tillatelse 2014
Ewos fôrfabrikk, meløy Ewos fôrfabrikk, meløy Landbasert Fôrproduksjon Nordland Meløy Tillatelse, Tillatelse 2019, 2012 [...]
Fagerbakken kraftverksutbygging (Siso energi as) Fagerbakken kraftverksutbygging (Siso energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Tillatelse
Ferroglobe mangan norge Ferroglobe mangan norge Landbasert Metallurgisk industri Nordland Rana Tillatelse, Klimakvoter 2020, 2019 [...]
Ferroglobe mangan, deponi 2.1 - industrideponi (Ferroglobe mangan norge as) Ferroglobe mangan, deponi 2.1 - industrideponi (Ferroglobe mangan norge as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Tillatelse 2010
Finnkjerka, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Finnkjerka, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Finnvika brannøvingsanlegg Finnvika brannøvingsanlegg Landbasert Brannøvingsplass Nordland Vefsn Tillatelse 2019
Fiskefjord i, settefisk (Sigerfjord fisk as) Fiskefjord i, settefisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hadsel Tillatelse 2014
Fiskefjorden, matfisk (Mortenlaks as) Fiskefjorden, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Flehammer, matfisk (Cermaq norway as) Flehammer, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse 2017
Fornes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Fornes, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse 2017
Forsan, settefisk (Cermaq norway as) Forsan, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse
Forsåstorvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Forsåstorvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2018
Franzefoss kalk as Franzefoss kalk as Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Narvik Tillatelse 2020, 2015 [...]
Frosvika, matfisk (Norcod as) Frosvika, matfisk (Norcod as) Akvakultur N/A Nordland Meløy Tillatelse
Furumoen tunnel Furumoen tunnel Landbasert Annen aktivitet Nordland Narvik Tillatelse
Galtneset utfylling (Træna kommune teknisk sektor) Galtneset utfylling (Træna kommune teknisk sektor) Engangstiltak Utfylling Nordland Træna Tillatelse
Gamskjæran, matfisk (Isqueen as) Gamskjæran, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2019
Gaukværøy, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Gaukværøy, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Geiterøya i, matfisk (Isqueen as) Geiterøya i, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2019
Gisløy nv akva (Vesterålen seaweed as) Gisløy nv akva (Vesterålen seaweed as) Akvakultur N/A Nordland Øksnes Tillatelse
Gisløy nø, matfisk (Øyfisk as) Gisløy nø, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Gisløy s, matfisk (Cermaq norway as) Gisløy s, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Grasholman, matfisk (Lovundlaks as) Grasholman, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018
Grytåga, settefisk (Grytåga settefisk as) Grytåga, settefisk (Grytåga settefisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vefsn Tillatelse
Grøttøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Grøttøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Gunnar klo Gunnar klo Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Tillatelse 2018, 2012
Gåsflestaren, matfisk (Bjørøya as) Gåsflestaren, matfisk (Bjørøya as) Akvakultur N/A Nordland Bindal Tillatelse
Gåsflestaren, matfisk (Salmonor as) Gåsflestaren, matfisk (Salmonor as) Akvakultur N/A Nordland Bindal Tillatelse
H. a. hansen a.s H. a. hansen a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Rana Tillatelse 2005
Haf - hemnesberget - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - hemnesberget - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hemnes Tillatelse 2006
Haf - korgen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - korgen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hemnes Tillatelse 2018, 2014 [...]
Haf - langvasshei - slambehandling (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - langvasshei - slambehandling (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Rana Tillatelse 2019
Haf - nesna - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - nesna - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Nesna Tillatelse 2014, 2006
Haf - røssvollhei - deponi for ordinært avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - røssvollhei - deponi for ordinært avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Rana Tillatelse 2021, 2020 [...]
Haf - røssvollhei - regionmottak/sortering av avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - røssvollhei - regionmottak/sortering av avfall (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Tillatelse 2021, 2018 [...]
Haf - vikaleira avfallsmottak (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - vikaleira avfallsmottak (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Tillatelse 2020, 2018
Haf - vikaleira gjenvinningsstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - vikaleira gjenvinningsstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Tillatelse 2020
Haf - vågaholmen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - vågaholmen - gjenbruksstasjon (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rødøy Tillatelse 2014, 2006
Halliburton as, sandnessjøen base (Halliburton as) Halliburton as, sandnessjøen base (Halliburton as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Alstahaug Tillatelse 2018
Hallsteinhamn i, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Hallsteinhamn i, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2018
Hallvardøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Hallvardøy, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse 2017
Hammer, matfisk (Cermaq norway as) Hammer, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Hammerfall dolomitt Hammerfall dolomitt Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Sørfold Tillatelse 2015, 2007
Hammervika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Hammervika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014 [...]
Hamnøy tunnel e10 (Statens vegvesen) Hamnøy tunnel e10 (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Moskenes Tillatelse
Hansfinnvatnet dumping (Helgeland kraft vannkraft as) Hansfinnvatnet dumping (Helgeland kraft vannkraft as) Engangstiltak Dumping Nordland Leirfjord Tillatelse
Harstad/narvik lufthavn evenes Harstad/narvik lufthavn evenes Landbasert Flyplass Nordland Evenes Tillatelse 2017, 2003
Havstein sør, matfisk (Letsea as) Havstein sør, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Heggvika, matfisk (Sinkaberghansen as) Heggvika, matfisk (Sinkaberghansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Helgeneshamn, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Helgeneshamn, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse 2010
Hellarvika, matfisk (Cermaq norway as) Hellarvika, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2017
Hellfjorden, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Hellfjorden, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Hellifossen kraftverk (Hellifossen kraft as) Hellifossen kraftverk (Hellifossen kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Bindal Tillatelse
Helligvær ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Helligvær ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur N/A Nordland Bodø Tillatelse
Hestholmen n, matfisk (Nova sea as) Hestholmen n, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse 2018
Hestvik, matfisk (Mowi asa) Hestvik, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Rødøy Tillatelse
Hinnøybilen Hinnøybilen Landbasert Fiskeforedling Nordland Hadsel Tillatelse
Hjartøy n, matfisk (Tomma laks as) Hjartøy n, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Hjartøy ø, matfisk (Cermaq norway as) Hjartøy ø, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Holand, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Holand, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur N/A Nordland Sortland Tillatelse
Holmvåg, settefisk (Cermaq norway as) Holmvåg, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse 2016
Hopen, settefisk (Cermaq norway as) Hopen, settefisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse 2015
Hornet, matfisk (Vesterålen havbruk as) Hornet, matfisk (Vesterålen havbruk as) Akvakultur N/A Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse
Horns slakteri a.s Horns slakteri a.s Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Vestvågøy Tillatelse 2013, 2009 [...]
Horsvågen, matfisk (Cermaq norway as) Horsvågen, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Horvnes, settefisk (Nordland settefisk as) Horvnes, settefisk (Nordland settefisk as) Akvakultur N/A Nordland Alstahaug Tillatelse
Hovden fiskeindustri as Hovden fiskeindustri as Landbasert Fiskeforedling Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2016
Hrs - djupvik - deponi for ordinært avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - djupvik - deponi for ordinært avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Narvik Tillatelse 2021, 2017 [...]
Hrs - djupvik - regionmottak/sortering av avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - djupvik - regionmottak/sortering av avfall (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse 2020, 2017 [...]
Hrs - drag gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - drag gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2011
Hrs - fornes - ballangen gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - fornes - ballangen gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse 2011, 2005
Hrs - kjøpsvik - tysfjord gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - kjøpsvik - tysfjord gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse 2011
Hrs - moan - evenes gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Hrs - moan - evenes gjenbruksstasjon (Hålogaland ressursselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Evenes Tillatelse 2011
Hrs miljø narvik, eksport og import av avfall (Hrs miljø as) Hrs miljø narvik, eksport og import av avfall (Hrs miljø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Narvik Tillatelse 2016, 2015
Hulløyhamn ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Hulløyhamn ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2018
Hundholmen, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Hundholmen, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Tillatelse
Husby, matfisk og settefisk (Tomma rensefisk as) Husby, matfisk og settefisk (Tomma rensefisk as) Akvakultur N/A Nordland Nesna Tillatelse
Hustadstranda, settefisk (Lødingen fisk as) Hustadstranda, settefisk (Lødingen fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Lødingen Tillatelse, Tillatelse 2014
Hysjorda, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Hysjorda, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2017
Høydalsvika, matfisk (Øyfisk as) Høydalsvika, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Igerøy ø, matfisk (Vega sjøfarm as) Igerøy ø, matfisk (Vega sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Tillatelse
Innerbrokløysa, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Innerbrokløysa, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018
Innhavet, settefisk (Nordlaks smolt as) Innhavet, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2016
Iris - vikan - deponi for ordinært avfall (Iris salten iks) Iris - vikan - deponi for ordinært avfall (Iris salten iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2019 [...]
Iris - vikan - forurensede masser (Iris salten iks) Iris - vikan - forurensede masser (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Tillatelse 2019, 2013
Iris - vikan - kompostering (Iris salten iks) Iris - vikan - kompostering (Iris salten iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2019 [...]
Iris - vikan - regionmottak/sortering av avfall (Iris salten iks) Iris - vikan - regionmottak/sortering av avfall (Iris salten iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2019 [...]
Iris produksjon as (Iris produksjon as) Iris produksjon as (Iris produksjon as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Bodø Tillatelse 2016
Iris produksjon, eksport og import av avfall (Iris produksjon as) Iris produksjon, eksport og import av avfall (Iris produksjon as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Bodø Tillatelse
Isbergan, matfisk (Nova sea as) Isbergan, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse 2018, 2016
Jektvika i, matfisk (Mowi asa) Jektvika i, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Sørfold Tillatelse
Jennskarbotn, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Jennskarbotn, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Jensvoll renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Jensvoll renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse 2019, 2014 [...]
Jevik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Jevik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse
Josommarset, matfisk (Ellingsen seafood as) Josommarset, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Juvågen, matfisk (Øyfisk as) Juvågen, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse
K2 nord as (K2 nord as) K2 nord as (K2 nord as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vefsn Tillatelse 2013, 2012
Kalvhylla, matfisk (Nova sea as) Kalvhylla, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse, Tillatelse
Kalvik, matfisk (Mowi asa) Kalvik, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Sørfold Tillatelse
Kalvøya, matfisk (Nova sea as) Kalvøya, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Kariskjæret, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Kariskjæret, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Kilvik, settefisk (Helgeland smolt as) Kilvik, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur N/A Nordland Meløy Tillatelse 2021
King oscar as avd. svolvær King oscar as avd. svolvær Landbasert Fiskeforedling Nordland Vågan Tillatelse 2019
Kjerkvika, matfisk (Organic seafarm as) Kjerkvika, matfisk (Organic seafarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Kjeøya n, matfisk (Isqueen as) Kjeøya n, matfisk (Isqueen as) Akvakultur N/A Nordland Vestvågøy Tillatelse
Kjølvika i, matfisk (Organic seafarm as) Kjølvika i, matfisk (Organic seafarm as) Akvakultur N/A Nordland Gildeskål Tillatelse
Kleppstad, matfisk (Prima torsk as) Kleppstad, matfisk (Prima torsk as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Klipen, matfisk (Nova sea as) Klipen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Leirfjord Tillatelse, Tillatelse
Klubben, matfisk (Mowi asa) Klubben, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Sømna Tillatelse
Kokvika, matfisk (Nova sea as) Kokvika, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Kollsvika, matfisk (Salmonor as) Kollsvika, matfisk (Salmonor as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Kolvikodden ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Kolvikodden ø, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2011
Korsnes, matfisk (Ellingsen seafood as) Korsnes, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2011
Korsvika, matfisk (Lovundlaks as) Korsvika, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur N/A Nordland Lurøy Tillatelse
Korten, matfisk (Nye lundbakk holding as) Korten, matfisk (Nye lundbakk holding as) Akvakultur Marinfiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Kryssningsspor tunnel ofotbanen ved djupvik (Jernbaneverket) Kryssningsspor tunnel ofotbanen ved djupvik (Jernbaneverket) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Narvik Tillatelse
Kråkmotunnelen e6 (Statens vegvesen) Kråkmotunnelen e6 (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Kråkåsen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Kråkåsen, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Kulstad renseanlegg (Vefsn kommune) Kulstad renseanlegg (Vefsn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Vefsn Tillatelse, Tillatelse 2010
Kuneset, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Kuneset, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse, Tillatelse
Kvalnes, matfisk (Andfjord salmon as) Kvalnes, matfisk (Andfjord salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Andøy Tillatelse
Kvalnesbukta alge akva (Salten algae as) Kvalnesbukta alge akva (Salten algae as) Akvakultur N/A Nordland Bodø Tillatelse
Kvalvika, matfisk (Mowi asa) Kvalvika, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Rødøy Tillatelse
Kvalvikodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Kvalvikodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014 [...]
Kveitholmen, matfisk (Lovundlaks as) Kveitholmen, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse 2018
Kvernes, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Kvernes, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Kvernes, matfisk (Cermaq norway as) Kvernes, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse
Kvitskjæret, matfisk (Kobbvåglaks as) Kvitskjæret, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse
Labukta v, matfisk (Seløy sjøfarm as) Labukta v, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Lamholmen, matfisk (Norsk havbrukssenter as) Lamholmen, matfisk (Norsk havbrukssenter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Brønnøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Lamøystraumen akva (Norwegian harvest as) Lamøystraumen akva (Norwegian harvest as) Akvakultur N/A Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Landfastøya, matfisk og settefisk (Lofoten salmon as) Landfastøya, matfisk og settefisk (Lofoten salmon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Langholmen n, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Langholmen n, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse 2019, 2018
Langholmen, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Langholmen, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Langnes avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Langnes avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Tillatelse 2020, 2014
Langneset, matfisk (Sigerfjord fisk as) Langneset, matfisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Langstranda mudring utfylling strandkantdeponi (Langstranda næringseiendom as) Langstranda mudring utfylling strandkantdeponi (Langstranda næringseiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Bodø Tillatelse
Langøya, matfisk (Seløy sjøfarm as) Langøya, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur N/A Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Langøyhovden, matfisk (Cermaq norway as) Langøyhovden, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2010
Las - fjøsdalen - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Las - fjøsdalen - deponering (Lofoten avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Flakstad Tillatelse 2004
Las - fjøsdalen - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Las - fjøsdalen - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Flakstad Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016, 2010 [...]
Las - haugen - deponi for ordinært avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Las - haugen - deponi for ordinært avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Vestvågøy Tillatelse 2016, 2010 [...]
Las - haugen - regionmottak/sortering av avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Las - haugen - regionmottak/sortering av avfall (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vestvågøy Tillatelse, Tillatelse 2020, 2016 [...]
Las - haugen kompostering (Lofoten avfallsselskap iks) Las - haugen kompostering (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vestvågøy Tillatelse 2020, 2016 [...]
Las - osan (svolvær) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Las - osan (svolvær) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vågan Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016, 2010 [...]
Las - storeidøy (leknes) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Las - storeidøy (leknes) - miljøstasjon (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vestvågøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016, 2010 [...]
Leirholmen, matfisk (Lovundlaks as) Leirholmen, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Leirvik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Leirvik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2018
Leivsethamran, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Leivsethamran, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Tillatelse, Tillatelse
Leknes lufthavn Leknes lufthavn Landbasert Flyplass Nordland Vestvågøy Tillatelse 2013
Liafjelltunnelen/bakliholtantunnelen (Statens vegvesen) Liafjelltunnelen/bakliholtantunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Lurøy Tillatelse
Lias bilopphuggeri - leknes - kasserte kjøretøy (Lofoten industri as) Lias bilopphuggeri - leknes - kasserte kjøretøy (Lofoten industri as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Vestvågøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018, 2010 [...]
Lille djupfest, matfisk (Mortenlaks as) Lille djupfest, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Lilleelv, matfisk (Sigerfjord fisk as) Lilleelv, matfisk (Sigerfjord fisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Litleøya, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Litleøya, matfisk (Akvakultur i vesterålen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse, Tillatelse
Lkab Lkab Landbasert Annen aktivitet Nordland Narvik Tillatelse 2019, 2014 [...]
Lofoten marine oils as Lofoten marine oils as Landbasert Fiskeforedling Nordland Vestvågøy Tillatelse 2021, 1997
Lofoten viking as (røstnesvåg fiskeindustri as), værøy Lofoten viking as (røstnesvåg fiskeindustri as), værøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Værøy Tillatelse 2018, 2014 [...]
Lundneset utfylling og mudring (Inge harald berg) Lundneset utfylling og mudring (Inge harald berg) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Tillatelse
Løgavlen dolomittbrudd Løgavlen dolomittbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Fauske Tillatelse
Lønskog, matfisk (Øyfisk as) Lønskog, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Martnesvika, matfisk (Cermaq norway as) Martnesvika, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse, Tillatelse
Mastermovika ii, settefisk (Nordlaks smolt as) Mastermovika ii, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse 2016
Melkøya, matfisk (Kobbvåglaks as) Melkøya, matfisk (Kobbvåglaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2018
Mellomlagring djupdalåsen Mellomlagring djupdalåsen Landbasert Annen aktivitet Nordland Narvik Tillatelse
Mellomlagring overskuddsmasser - hålogalandsgata 131 (Bodø spektrum as) Mellomlagring overskuddsmasser - hålogalandsgata 131 (Bodø spektrum as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Tillatelse
Meløysjøen, matfisk (Nova sea as) Meløysjøen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse 2018
Meøypollen, settefisk (Lofotyngel as) Meøypollen, settefisk (Lofotyngel as) Akvakultur N/A Nordland Vestvågøy Tillatelse, Tillatelse 2014
Midt femris, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Midt femris, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse
Mikkelsøya, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Mikkelsøya, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2019
Miljøteknikk terrateam Miljøteknikk terrateam Landbasert Farlig avfall - behandling Nordland Rana Tillatelse 2020, 2019 [...]
Miljøteknikk terrateam, eksport og import av avfall (Miljøteknikk terrateam as) Miljøteknikk terrateam, eksport og import av avfall (Miljøteknikk terrateam as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Miljøteknikk terrateam, mofjellet berghaller - industrideponi (Miljøteknikk terrateam as) Miljøteknikk terrateam, mofjellet berghaller - industrideponi (Miljøteknikk terrateam as) Deponi Industrideponering Nordland Rana Tillatelse 2010
Mjølan avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Mjølan avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Tillatelse 2020, 2014 [...]
Mo i rana lufthavn røssvoll Mo i rana lufthavn røssvoll Landbasert Flyplass Nordland Rana Tillatelse 2019, 2019
Mo industripark as Mo industripark as Landbasert Annen aktivitet Nordland Rana Tillatelse 2017, 2014 [...]
Mo industripark ii, settefisk (Kvarøy smolt as) Mo industripark ii, settefisk (Kvarøy smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Tillatelse 2016
Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Tillatelse 2016
Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Tillatelse 2016
Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Mo industripark, settefisk (Kvarøy smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rana Tillatelse 2016
Moflaget, matfisk og settefisk (Lumarine sleneset as) Moflaget, matfisk og settefisk (Lumarine sleneset as) Akvakultur N/A Nordland Lurøy Tillatelse
Molgavlen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Molgavlen, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Mortsund, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Mortsund, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Vestvågøy Tillatelse
Mosjøen (bordvedneset) (Vefsn kommune) Mosjøen (bordvedneset) (Vefsn kommune) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Vefsn Tillatelse, Tillatelse 2010
Mosjøen bil og maskindemontering - båthølen - kasserte kjøretøy (Mosjøen bil og maskindemontering as) Mosjøen bil og maskindemontering - båthølen - kasserte kjøretøy (Mosjøen bil og maskindemontering as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2015 [...]
Mosjøen lufthavn kjærstad Mosjøen lufthavn kjærstad Landbasert Flyplass Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2014
Moskjæran avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Moskjæran avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Tillatelse 2020, 2014 [...]
Movikodden n, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Movikodden n, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse
Mowi avd. slakteri herøy Mowi avd. slakteri herøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2020, 2015 [...]
Mudring - bogen (Langstranda panorama as) Mudring - bogen (Langstranda panorama as) Engangstiltak Mudring Nordland Bindal Tillatelse
Mudring - holm fergeleie (Nordland fylkeskommune) Mudring - holm fergeleie (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Bindal Tillatelse
Mudring - innseiling vennesund fergekai (Nordland fylkeskommune) Mudring - innseiling vennesund fergekai (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Sømna Tillatelse
Mudring - kaianlegg elkem salten (Statnett sf) Mudring - kaianlegg elkem salten (Statnett sf) Engangstiltak Mudring Nordland Sørfold Tillatelse
Mudring - langstranda (Nordland betong as) Mudring - langstranda (Nordland betong as) Engangstiltak Mudring Nordland Bodø Tillatelse
Mudring - tørnholmen (Tørnholmen as) Mudring - tørnholmen (Tørnholmen as) Engangstiltak Mudring Nordland Vestvågøy Tillatelse
Mudring - viksjøen havn (Sømna kommune teknisk avdeling) Mudring - viksjøen havn (Sømna kommune teknisk avdeling) Engangstiltak Mudring Nordland Sømna Tillatelse
Mudring - ålstadøya - engeløya (Nordland fylkeskommune) Mudring - ålstadøya - engeløya (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Steigen Tillatelse
Mudring i årsetvalen og kjærstadstraumen (Bindal kommune plan og utvikling) Mudring i årsetvalen og kjærstadstraumen (Bindal kommune plan og utvikling) Engangstiltak Mudring Nordland Bindal Tillatelse
Mudring lundneset (Inge harald berg) Mudring lundneset (Inge harald berg) Engangstiltak Mudring Nordland Hadsel Tillatelse
Mudring og disponering av masser (Bogen båtforening) Mudring og disponering av masser (Bogen båtforening) Engangstiltak Mudring Nordland Evenes Tillatelse
Mudring og utfylling - breiland molo - moskenes (Kystverket) Mudring og utfylling - breiland molo - moskenes (Kystverket) Engangstiltak Mudring Nordland Moskenes Tillatelse
Mudring og utfylling - givær havn (Bodø havn kf) Mudring og utfylling - givær havn (Bodø havn kf) Engangstiltak Mudring Nordland Bodø Tillatelse
Mudring og utfylling - kvalnes - trinn 2 (Andfjord salmon as) Mudring og utfylling - kvalnes - trinn 2 (Andfjord salmon as) Engangstiltak Mudring Nordland Andøy Tillatelse
Mudring og utfylling - reineholmen - ballstad (Jonassen maskin og transport as) Mudring og utfylling - reineholmen - ballstad (Jonassen maskin og transport as) Engangstiltak Mudring Nordland Vestvågøy Tillatelse
Mudring og utfylling - tonnes (Nordland fylkeskommune) Mudring og utfylling - tonnes (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Mudring Nordland Lurøy Tillatelse
Mudring straumen småbåthavn (Straumen båtforening) Mudring straumen småbåthavn (Straumen båtforening) Engangstiltak Mudring Nordland Sørfold Tillatelse
Mulen, matfisk (Cermaq norway as) Mulen, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Tillatelse
Mulingen, matfisk (Sinkaberghansen as) Mulingen, matfisk (Sinkaberghansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Mulnesodden, matfisk (Mowi asa) Mulnesodden, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Gildeskål Tillatelse
Multibetong as (Cema eiendom as) Multibetong as (Cema eiendom as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse 2021
Multiserv norway as, rana Multiserv norway as, rana Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Tillatelse 2019, 2007
Muoidejohka kraftverk (Småkraft as) Muoidejohka kraftverk (Småkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Beiarn Tillatelse 2012
Myklevikmarka - nedlagt deponi (Vestvågøy kommune - samfunn og teknikk) Myklevikmarka - nedlagt deponi (Vestvågøy kommune - samfunn og teknikk) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Vestvågøy Tillatelse 2021
Myre fiskemottak as Myre fiskemottak as Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Tillatelse 2021, 2018 [...]
Myre fiskemottak avd. gimsøy Myre fiskemottak avd. gimsøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Vågan Tillatelse 2011
Myre maritim as Myre maritim as Landbasert Fiskeforedling Nordland Øksnes Tillatelse
Mølnarodden, settefisk (Silver seed as) Mølnarodden, settefisk (Silver seed as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Flakstad Tillatelse
Mørkvedbukta s, matfisk og settefisk (Mørkvedbukta as) Mørkvedbukta s, matfisk og settefisk (Mørkvedbukta as) Akvakultur Marinfiskproduksjon på land Nordland Bodø Tillatelse
Mørkvedodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Mørkvedodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019, 2014 [...]
Mårnes kvartsittbrudd Mårnes kvartsittbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Gildeskål Tillatelse 2020, 2015 [...]
Måvær, matfisk (Lovundlaks as) Måvær, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse
N-375 lofoten sjøprodukter N-375 lofoten sjøprodukter Landbasert Fiskeforedling Nordland Vestvågøy Tillatelse
Narvik renseanlegg (Narvik vann kf) Narvik renseanlegg (Narvik vann kf) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Narvik Tillatelse 2010, 2003
Nasjonalbiblioteket fjellhaller (Veidekke entreprenør as) Nasjonalbiblioteket fjellhaller (Veidekke entreprenør as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse
Naustholmen ø, matfisk og settefisk (Nordland rensefisk as) Naustholmen ø, matfisk og settefisk (Nordland rensefisk as) Akvakultur N/A Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse
Naustholmen, matfisk (Nova sea as) Naustholmen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Lurøy Tillatelse
Nedre leiråga kraftverk (Mip miljøkraft as) Nedre leiråga kraftverk (Mip miljøkraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse
Nexans - rognan - kabelfabrikk Nexans - rognan - kabelfabrikk Landbasert Annen aktivitet Nordland Saltdal Tillatelse 2020, 2008
Nofir, eksport og import av avfall (Nofir as) Nofir, eksport og import av avfall (Nofir as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Norcem kjøpsvik Norcem kjøpsvik Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Narvik Tillatelse, Klimakvoter 2020, 2016 [...]
Norcem kjøpsvik - sjøkantdeponi gråbergtippen (Norcem as) Norcem kjøpsvik - sjøkantdeponi gråbergtippen (Norcem as) Deponi Industrideponering Nordland Narvik Tillatelse
Norcem kjøpsvik -pæsa deponiet (Norcem as) Norcem kjøpsvik -pæsa deponiet (Norcem as) Deponi Industrideponering Nordland Narvik Tillatelse 2009
Norcem kjøpsvik, eksport og import av avfall (Norcem as) Norcem kjøpsvik, eksport og import av avfall (Norcem as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse
Nord gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Nord gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Nordbotnet, matfisk (Tomma laks as) Nordbotnet, matfisk (Tomma laks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Nesna Tillatelse
Nordlaks produkter Nordlaks produkter Landbasert Fiskeforedling Nordland Hadsel Tillatelse 2021, 2018 [...]
Nordland bilopphugging - follaveien - kasserte kjøretøy (Nordland bilopphugging as) Nordland bilopphugging - follaveien - kasserte kjøretøy (Nordland bilopphugging as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Fauske Tillatelse 2021, 2015 [...]
Norsk ildfast genvinning (Norsk ildfast gjenvinning drift as) Norsk ildfast genvinning (Norsk ildfast gjenvinning drift as) Avfall Annen aktivitet Nordland Rana Tillatelse
Nortura sa, avd bjerka Nortura sa, avd bjerka Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Hemnes Tillatelse 2019, 2013 [...]
Norwegian crystals Norwegian crystals Landbasert Metallurgisk industri Nordland Meløy Tillatelse 2016, 2012 [...]
Nova sea as Nova sea as Landbasert Fiskeforedling Nordland Lurøy Tillatelse 2019, 2015 [...]
Nusfjord, settefisk (Nordlaks smolt as) Nusfjord, settefisk (Nordlaks smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Flakstad Tillatelse 2014
Ny jord - deponering (Alstahaug kommune sentraladministrasjon) Ny jord - deponering (Alstahaug kommune sentraladministrasjon) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Alstahaug Tillatelse 2021
Ny lufthavn mo i rana - polarsirkelen (Avinor as) Ny lufthavn mo i rana - polarsirkelen (Avinor as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse
Nye nedre røssåga kraftverksutbygging (Statkraft energi as) Nye nedre røssåga kraftverksutbygging (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hemnes Tillatelse
Nye skorpa, matfisk (Seløy sjøfarm as) Nye skorpa, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse, Tillatelse
Nyksund, settefisk (Elvenesstrand eiendom as) Nyksund, settefisk (Elvenesstrand eiendom as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Øksnes Tillatelse
Oddværsætra, matfisk (Ellingsen seafood as) Oddværsætra, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse, Tillatelse
Oksøy, matfisk (Cermaq norway as) Oksøy, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Oldervik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Oldervik, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2018
Olvika, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Olvika, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse 2016
Osøyra avfallsplass - deponering (Saltdal kommune teknisk drift) Osøyra avfallsplass - deponering (Saltdal kommune teknisk drift) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Saltdal Tillatelse
Oterholmen i, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Oterholmen i, matfisk (Lofoten sjøprodukter as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse 2017
Otervika, matfisk (Sinkaberghansen as) Otervika, matfisk (Sinkaberghansen as) Akvakultur N/A Nordland Bindal Tillatelse, Tillatelse
Pelagia bodø sildoljefabrikk Pelagia bodø sildoljefabrikk Landbasert Fiskeforedling Nordland Bodø Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2017 [...]
Pelagia træna Pelagia træna Landbasert Fiskeforedling Nordland Træna Tillatelse 2020, 2008
Pundsvik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Pundsvik, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse
Pundsvik, matfisk (Cermaq norway as) Pundsvik, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse
Pyrolysenor as (Pyrolysenor as) Pyrolysenor as (Pyrolysenor as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse
Quartz corp avd. drag Quartz corp avd. drag Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2021, 2016 [...]
Ragn sells dekkgjenvinning as avd kjøpsvik (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Ragn sells dekkgjenvinning as avd kjøpsvik (Ragn-sells dekkgjenvinning as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse
Rahkasluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Rahkasluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2018, 2018
Ramnøya n, matfisk (Mowi asa) Ramnøya n, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Dønna Tillatelse
Rana bilopphugging - gruben - kasserte kjøretøy (Rana bilopphugging as) Rana bilopphugging - gruben - kasserte kjøretøy (Rana bilopphugging as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Rana Tillatelse 2019, 2015 [...]
Rana gruber Rana gruber Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Tillatelse 2021, 2019 [...]
Raukforsen kraftverk (Nord-salten kraft as) Raukforsen kraftverk (Nord-salten kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Tillatelse
Raven, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Raven, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Reinforsheia tunnel (Hæhre entreprenør as) Reinforsheia tunnel (Hæhre entreprenør as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rana Tillatelse
Reinsnesøya, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Reinsnesøya, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse, Tillatelse
Re-met Re-met Landbasert Annen aktivitet Nordland Vefsn Tillatelse 2014
Rendalsvik, matfisk (Nova sea as) Rendalsvik, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Renga s, matfisk (Nova sea as) Renga s, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Reno-vest - andenes - andøy gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - andenes - andøy gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Andøy Tillatelse, Tillatelse 2020, 2008 [...]
Reno-vest - bremnes - deponi for ordinært avfall (Reno-vest iks) Reno-vest - bremnes - deponi for ordinært avfall (Reno-vest iks) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Sortland Tillatelse 2020, 2009 [...]
Reno-vest - bremnes - kompostering (Reno-vest iks) Reno-vest - bremnes - kompostering (Reno-vest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Sortland Tillatelse 2020, 2005 [...]
Reno-vest - børøya - hadsel gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - børøya - hadsel gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hadsel Tillatelse 2020
Reno-vest - ramnflauget - regionmottak/sortering av avfall (Reno-vest iks) Reno-vest - ramnflauget - regionmottak/sortering av avfall (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Sortland Tillatelse 2020, 2008 [...]
Reno-vest - småskogan - bø gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - småskogan - bø gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bø (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2020, 2008
Reno-vest - strand - lødingen gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - strand - lødingen gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Lødingen Tillatelse, Tillatelse 2020, 2008 [...]
Reno-vest - strengelvåg - øksnes gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Reno-vest - strengelvåg - øksnes gjenvinningsstasjon (Reno-vest iks) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Øksnes Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2020, 2008 [...]
Reno-vest produksjon as - biloppsamling ramnflauget (Reno-vest produksjon as) Reno-vest produksjon as - biloppsamling ramnflauget (Reno-vest produksjon as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Sortland Tillatelse 2020
Rensøya n, matfisk (Nova sea as) Rensøya n, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Træna Tillatelse, Tillatelse
Reppen, settefisk (Helgeland smolt as) Reppen, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Rødøy Tillatelse 2021
Retura shmil, eksport og import av avfall (Retura shmil as) Retura shmil, eksport og import av avfall (Retura shmil as) Eksport/import Avfallsmegler Nordland Vefsn Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Rinøyvåg ø, matfisk (Mortenlaks as) Rinøyvåg ø, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Risvik, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Risvik, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2018
Rmg biloppsamling as - reipå/meløy - kasserte kjøretøy (Rmg gjenvinning as) Rmg biloppsamling as - reipå/meløy - kasserte kjøretøy (Rmg gjenvinning as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Meløy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2019, 2015 [...]
Rosøy, matfisk (Gigante salmon rødøy as) Rosøy, matfisk (Gigante salmon rødøy as) Akvakultur N/A Nordland Rødøy Tillatelse
Rundholman i akva (Sjy seaweed as) Rundholman i akva (Sjy seaweed as) Akvakultur N/A Nordland Lurøy Tillatelse
Rv 77 tjernfjelltunnelen (Statens vegvesen) Rv 77 tjernfjelltunnelen (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Saltdal Tillatelse 2017
Rv 80 røvik-strømsnes (Statens vegvesen) Rv 80 røvik-strømsnes (Statens vegvesen) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Fauske Tillatelse 2009
Røssøya n, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Røssøya n, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse 2018
Røst lufthavn Røst lufthavn Landbasert Flyplass Nordland Røst Tillatelse
Røst trandamperi as Røst trandamperi as Landbasert Fiskeforedling Nordland Røst Tillatelse
Saghaugen gård (Saghaugen gård, johanne harang) Saghaugen gård (Saghaugen gård, johanne harang) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Narvik Tillatelse
Saglifossen, settefisk (Bindalssmolt as) Saglifossen, settefisk (Bindalssmolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Bindal Tillatelse
Salaluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Salaluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse 2018, 2018
Salten marine resource as - mottak av fiskeslam (Salten marine resource as) Salten marine resource as - mottak av fiskeslam (Salten marine resource as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Tillatelse
Salten n950 - lakseslakteri - sørarnøy Salten n950 - lakseslakteri - sørarnøy Landbasert Fiskeforedling Nordland Gildeskål Tillatelse
Sandan sø, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Sandan sø, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Sandholman, matfisk (Isqueen as) Sandholman, matfisk (Isqueen as) Akvakultur N/A Nordland Vestvågøy Tillatelse
Sandnes ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Sandnes ø, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Sandnessjøen biloppsamling - radåsen - kasserte kjøretøy (Sandnessjøen biloppsamling alf morten forsland) Sandnessjøen biloppsamling - radåsen - kasserte kjøretøy (Sandnessjøen biloppsamling alf morten forsland) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Alstahaug Tillatelse 2019, 2018 [...]
Sandnessjøen lufthavn stokka Sandnessjøen lufthavn stokka Landbasert Flyplass Nordland Alstahaug Tillatelse 2019, 2019
Sandskjæret, matfisk (Mowi asa) Sandskjæret, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Sømna Tillatelse
Sandøya, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Sandøya, matfisk (Nordnorsk stamfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Sar - helgelandsbase horvnes (Sar as) Sar - helgelandsbase horvnes (Sar as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Alstahaug Tillatelse 2021, 2018 [...]
Sar treatment avd. sandnessjøen Sar treatment avd. sandnessjøen Landbasert Farlig avfall - behandling Nordland Alstahaug Tillatelse 2018, 2015 [...]
Seiskjæret, matfisk (Biomar a.s.) Seiskjæret, matfisk (Biomar a.s.) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2018
Seljeli dolomittbrudd Seljeli dolomittbrudd Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Vefsn Tillatelse 2021, 2013
Selsøya akva (Pursea as) Selsøya akva (Pursea as) Akvakultur N/A Nordland Rødøy Tillatelse
Selsøyvær, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Selsøyvær, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Selsøyvær, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Selsøyvær, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Shmil - finnmomyra - hattfjelldal gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - finnmomyra - hattfjelldal gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Hattfjelldal Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - flostad - herøy gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - flostad - herøy gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - kulvika - dønna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - kulvika - dønna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Dønna Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - lauknes - vevelstad gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - lauknes - vevelstad gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vevelstad Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - leland - leirfjord gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - leland - leirfjord gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Leirfjord Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - nordmyra - vega gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - nordmyra - vega gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vega Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - salhusmarka - brønnøy avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - salhusmarka - brønnøy avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Brønnøy Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - strendene - alstahaug avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - strendene - alstahaug avfallsmottak (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Alstahaug Tillatelse 2021, 2018 [...]
Shmil - trofors - grane gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - trofors - grane gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Grane Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - vik - sømna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - vik - sømna gjenbruksstasjon (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Sømna Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - åremma - deponi for ordinært avfall (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - åremma - deponi for ordinært avfall (Søndre helgeland miljøverk) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Vefsn Tillatelse, Tillatelse 2021, 2016 [...]
Shmil - åremma - regionmottak/sortering av avfall (Søndre helgeland miljøverk) Shmil - åremma - regionmottak/sortering av avfall (Søndre helgeland miljøverk) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vefsn Tillatelse 2021, 2020 [...]
Sigerfjord sand as Sigerfjord sand as Landbasert Pukkverk Nordland Sortland Tillatelse
Sjåneset, matfisk (Øyfisk as) Sjåneset, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Skansenodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Skansenodden renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse 2014, 2008
Skarvhammaren, matfisk (Letsea as) Skarvhammaren, matfisk (Letsea as) Akvakultur N/A Nordland Alstahaug Tillatelse
Skarvhausen, matfisk (Ellingsen seafood as) Skarvhausen, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Skatleia, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Skatleia, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Skauholmen, matfisk (Salten n950 as) Skauholmen, matfisk (Salten n950 as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Gildeskål Tillatelse
Skogsholmen, matfisk (Vega sjøfarm as) Skogsholmen, matfisk (Vega sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vega Tillatelse, Tillatelse
Skonseng, matfisk (Nova sea as) Skonseng, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vefsn Tillatelse
Skotsmyra avfallsplass - deponering (Vefsn kommune) Skotsmyra avfallsplass - deponering (Vefsn kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Vefsn Tillatelse 2021
Skretting fôrfabrikk, stokmarknes Skretting fôrfabrikk, stokmarknes Landbasert Fôrproduksjon Nordland Hadsel Tillatelse 2021, 2003
Skysselvika v, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Skysselvika v, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Fauske Tillatelse, Tillatelse 2011
Skålsvika, matfisk (Nova sea as) Skålsvika, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Slaggen, settefisk (Bogen aqua as) Slaggen, settefisk (Bogen aqua as) Akvakultur N/A Nordland Evenes Tillatelse
Slamlaguner langvassheia - rana kommune (Rana kommune tekniske tjenester) Slamlaguner langvassheia - rana kommune (Rana kommune tekniske tjenester) Avfall Annen aktivitet Nordland Rana Tillatelse
Slammottak narvik tv rørinspeksjon (Narvik tv rørinspeksjon as) Slammottak narvik tv rørinspeksjon (Narvik tv rørinspeksjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Narvik Tillatelse
Slapøya n, matfisk (Letsea as) Slapøya n, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Slåttvika, matfisk (Mowi asa) Slåttvika, matfisk (Mowi asa) Akvakultur N/A Nordland Brønnøy Tillatelse
Sma mineral Sma mineral Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Tillatelse, Klimakvoter 2021, 2018 [...]
Smibelg kraftverk (Smisto kraft as) Smibelg kraftverk (Smisto kraft as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rødøy Tillatelse
Soløya, matfisk (Ellingsen seafood as) Soløya, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Flakstad Tillatelse, Tillatelse
Sprengning/mudring - skarberget (Statens vegvesen) Sprengning/mudring - skarberget (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Nordland Narvik Tillatelse
Stangholmen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Stangholmen, matfisk (Selsøyvik havbruk as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse
Steilo, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Steilo, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Steppan, settefisk (Salten smolt as) Steppan, settefisk (Salten smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Saltdal Tillatelse 2016
Stigvika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Stigvika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse 2018, 2011
Stokkasjøen, matfisk (Nova sea as) Stokkasjøen, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vevelstad Tillatelse
Stokkvika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Stokkvika renseanlegg (Bodø kommune teknisk avdeling) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Bodø Tillatelse
Stokmarknes lufthavn skagen Stokmarknes lufthavn skagen Landbasert Flyplass Nordland Hadsel Tillatelse 2019, 2019
Store bukkøy n, matfisk (Lovundlaks as) Store bukkøy n, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse
Storevika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Storevika, matfisk (Gildeskål forskningsstasjon as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse 2018
Storfjell, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Storfjell, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse, Tillatelse
Stormneset, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Stormneset, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Storskjæret - lakseslakteri Storskjæret - lakseslakteri Landbasert Fiskeforedling Nordland Steigen Tillatelse 2020
Storskjæret, matfisk (Cermaq norway as) Storskjæret, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Slaktemerd Nordland Steigen Tillatelse
Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Storvika i skjerstadfjorden, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bodø Tillatelse
Storvika, matfisk (Nova sea as) Storvika, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse
Storøya nø, matfisk (Mortenlaks as) Storøya nø, matfisk (Mortenlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lødingen Tillatelse
Storåvatn kraftverk (Sks produksjon as) Storåvatn kraftverk (Sks produksjon as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Rødøy Tillatelse
Stretarneset, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Stretarneset, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Sundsfjord ii akva (Norwegian seaweed institute as) Sundsfjord ii akva (Norwegian seaweed institute as) Akvakultur N/A Nordland Gildeskål Tillatelse
Sundsfjord, settefisk (Helgeland smolt as) Sundsfjord, settefisk (Helgeland smolt as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Gildeskål Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2018
Sundsøy, matfisk (Nova sea as) Sundsøy, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Dønna Tillatelse
Svartfjell, matfisk (Cermaq norway as) Svartfjell, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse 2021
Svindalen i, matfisk (Øyfisk as) Svindalen i, matfisk (Øyfisk as) Akvakultur N/A Nordland Andøy Tillatelse
Svinvær, matfisk (Nova sea as) Svinvær, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Rødøy Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Svolvær lufthavn helle Svolvær lufthavn helle Landbasert Flyplass Nordland Vågan Tillatelse 2019, 2014
Sør gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Sør gåsvær, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse, Tillatelse
Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Benchmark genetics salten as) Sørfjorden stamfiskanlegg, matfisk (Benchmark genetics salten as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse, Tillatelse
Sørvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Sørvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hadsel Tillatelse
Sørvær øst, matfisk og settefisk (Vestfjord havbruk as) Sørvær øst, matfisk og settefisk (Vestfjord havbruk as) Akvakultur N/A Nordland Bodø Tillatelse
Sørværet, matfisk (Seløy sjøfarm as) Sørværet, matfisk (Seløy sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Sørværet, matfisk (Sinkaberghansen as) Sørværet, matfisk (Sinkaberghansen as) Akvakultur N/A Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Tangforedlingsfabrikk Tangforedlingsfabrikk Landbasert Fôrproduksjon Nordland Brønnøy Tillatelse 2020
Taste of north as Taste of north as Landbasert Fiskeforedling Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Teksmona, matfisk (Nova sea as) Teksmona, matfisk (Nova sea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Meløy Tillatelse 2018
Terje halsan as betong og stålmottak (Terje halsan as) Terje halsan as betong og stålmottak (Terje halsan as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Tillatelse 2019
Terje halsan as trevirke- og avfallsmottak (Terje halsan as) Terje halsan as trevirke- og avfallsmottak (Terje halsan as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Meløy Tillatelse 2019
Tine nord-norge, sømna Tine nord-norge, sømna Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Sømna Tillatelse 2020, 2009
Tine sa avd. sandnessjøen Tine sa avd. sandnessjøen Landbasert Næringsmiddelindustri, unntatt fiskeforedling Nordland Alstahaug Tillatelse 2020, 2008
Tippkaia på burøya (Bodø kommune teknisk avdeling) Tippkaia på burøya (Bodø kommune teknisk avdeling) Avfall Snøhåndtering Nordland Bodø Tillatelse
Tjajneluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Tjajneluokta, matfisk (Ellingsen seafood as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Tjukkeneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Tjukkeneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Evenes Tillatelse
Tjukkeneset, matfisk (Cermaq norway as) Tjukkeneset, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Evenes Tillatelse
Toften, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Toften, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Øksnes Tillatelse
Tortenneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Tortenneset, matfisk (Ballangen sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse
Tortenneset, matfisk (Cermaq norway as) Tortenneset, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse
Tosen, matfisk (Sinkaberghansen as) Tosen, matfisk (Sinkaberghansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse
Totalknusing mosjøen as - mottaksanlegg returmasser (Totalknusing mosjøen as) Totalknusing mosjøen as - mottaksanlegg returmasser (Totalknusing mosjøen as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vefsn Tillatelse
Trollbukta, settefisk (Sisomar as) Trollbukta, settefisk (Sisomar as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Sørfold Tillatelse, Tillatelse 2016
Trolløya sv, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Trolløya sv, matfisk (Eidsfjord sjøfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Sortland Tillatelse 2019, 2018
Tverrøya (hovøya) avfallsplass - deponering (Brønnøy kommune) Tverrøya (hovøya) avfallsplass - deponering (Brønnøy kommune) Deponi Deponi for ordinært avfall Nordland Brønnøy Tillatelse 2021, 2000
Unkervatn, matfisk og settefisk (Frikult as) Unkervatn, matfisk og settefisk (Frikult as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Hattfjelldal Tillatelse
Utfylling - buskjæret (Gildeskål kommune) Utfylling - buskjæret (Gildeskål kommune) Engangstiltak Utfylling Nordland Gildeskål Tillatelse
Utfylling - børvågen - andøya space orbital (Andøya space as) Utfylling - børvågen - andøya space orbital (Andøya space as) Engangstiltak Utfylling Nordland Andøy Tillatelse
Utfylling - børøya - skretting (Skretting as) Utfylling - børøya - skretting (Skretting as) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Tillatelse
Utfylling - børøya øst - e3 (Hadsel havn kf) Utfylling - børøya øst - e3 (Hadsel havn kf) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Tillatelse
Utfylling - båsmoen - område c (Helgeland eiendom båsmoen as) Utfylling - båsmoen - område c (Helgeland eiendom båsmoen as) Engangstiltak Utfylling Nordland Rana Tillatelse
Utfylling - digermulen (Nordland fylkeskommune) Utfylling - digermulen (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Utfylling Nordland Vågan Tillatelse
Utfylling - furøy (Ewos as) Utfylling - furøy (Ewos as) Engangstiltak Utfylling Nordland Meløy Tillatelse
Utfylling - gambukta (Iparsell as) Utfylling - gambukta (Iparsell as) Engangstiltak Utfylling Nordland Sortland Tillatelse
Utfylling - holmen industriområde (Holmøy maritime as) Utfylling - holmen industriområde (Holmøy maritime as) Engangstiltak Utfylling Nordland Sortland Tillatelse
Utfylling - kjøpsvik (Statens vegvesen) Utfylling - kjøpsvik (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Nordland Narvik Tillatelse
Utfylling - langsetvågen -nesna (Mo industripark as) Utfylling - langsetvågen -nesna (Mo industripark as) Engangstiltak Utfylling Nordland Nesna Tillatelse
Utfylling - mastermovika - mørsvikbotn (Nordlaks smolt as) Utfylling - mastermovika - mørsvikbotn (Nordlaks smolt as) Engangstiltak Utfylling Nordland Sørfold Tillatelse
Utfylling - naustholmen - lovund (Nova sea as) Utfylling - naustholmen - lovund (Nova sea as) Engangstiltak Utfylling Nordland Lurøy Tillatelse
Utfylling - nordnes indre havn (Trollfjord nett as) Utfylling - nordnes indre havn (Trollfjord nett as) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Tillatelse
Utfylling - platå for rørfundament - langsetvågen (Mo industripark as) Utfylling - platå for rørfundament - langsetvågen (Mo industripark as) Engangstiltak Utfylling Nordland Nesna Tillatelse
Utfylling - reipå havn (Reipå eiendom as) Utfylling - reipå havn (Reipå eiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Meløy Tillatelse
Utfylling - ringstad (Dhj eiendom as) Utfylling - ringstad (Dhj eiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Bø (Nordland) Tillatelse
Utfylling - skarberget (Statens vegvesen) Utfylling - skarberget (Statens vegvesen) Engangstiltak Utfylling Nordland Narvik Tillatelse, Tillatelse
Utfylling - skysselvika (Wenberg fiskeoppdrett as) Utfylling - skysselvika (Wenberg fiskeoppdrett as) Engangstiltak Utfylling Nordland Fauske Tillatelse
Utfylling - smiholmen (Jangaard export as) Utfylling - smiholmen (Jangaard export as) Engangstiltak Utfylling Nordland Vestvågøy Tillatelse
Utfylling - stokmarknes havn - hadsel (Hotell richard with as) Utfylling - stokmarknes havn - hadsel (Hotell richard with as) Engangstiltak Utfylling Nordland Hadsel Tillatelse
Utfylling - storskjæret (Nordland fylkeskommune) Utfylling - storskjæret (Nordland fylkeskommune) Engangstiltak Utfylling Nordland Steigen Tillatelse
Utfylling - sumpen 1 og 2 - vågan (Kroro eiendom as) Utfylling - sumpen 1 og 2 - vågan (Kroro eiendom as) Engangstiltak Utfylling Nordland Vågan Tillatelse
Utfylling - ånstadsjøen (Benfra as) Utfylling - ånstadsjøen (Benfra as) Engangstiltak Utfylling Nordland Sortland Tillatelse
Utfylling drag containerhavn (Hamarøy kommune) Utfylling drag containerhavn (Hamarøy kommune) Engangstiltak Utfylling Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Uvåg, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Uvåg, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse, Tillatelse 2019
Valvika alge akva (Tomma laks as) Valvika alge akva (Tomma laks as) Akvakultur N/A Nordland Nesna Tillatelse
Vardskjæret s, matfisk (Lovundlaks as) Vardskjæret s, matfisk (Lovundlaks as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse
Varpet, matfisk (Nova sea as) Varpet, matfisk (Nova sea as) Akvakultur N/A Nordland Lurøy Tillatelse
Vedvika, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Vedvika, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2017
Vega grus as Vega grus as Landbasert Pukkverk Nordland Vega Tillatelse
Veggfjell, matfisk (Cermaq norway as) Veggfjell, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2021
Veidekke industri as avd mosjøen - asfalt Veidekke industri as avd mosjøen - asfalt Landbasert Asfaltverk Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2011
Veidekke industri as avd sortland - asfalt Veidekke industri as avd sortland - asfalt Landbasert Asfaltverk Nordland Sortland Tillatelse 2017, 2017 [...]
Veiski kraftverk (Veiski vannkraft da) Veiski kraftverk (Veiski vannkraft da) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Sørfold Tillatelse
Vennesund fergekai mudring (Statens vegvesen) Vennesund fergekai mudring (Statens vegvesen) Engangstiltak Mudring Nordland Sømna Tillatelse
Veset pukkverk - totalknusing Veset pukkverk - totalknusing Landbasert Pukkverk Nordland Vefsn Tillatelse 2018, 2009
Viking gjenvinning nord as - kasserte båter (Viking gjenvinning nord as) Viking gjenvinning nord as - kasserte båter (Viking gjenvinning nord as) Avfall Kasserte fritidsbåter Nordland Meløy Tillatelse 2020
Vindhammeren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Vindhammeren, matfisk (Egil kristoffersen & sønner as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bø (Nordland) Tillatelse 2017
Vinkfjorden alge akva (Folla alger as) Vinkfjorden alge akva (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Tillatelse
Værøy kommune - mottaksstasjon for farlig avfall v/ værøy auto (Værøy kommune teknisk etat) Værøy kommune - mottaksstasjon for farlig avfall v/ værøy auto (Værøy kommune teknisk etat) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Værøy Tillatelse 2018, 2008 [...]
Våtvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Våtvika, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vågan Tillatelse
Willys verksted - nedre øyra - kasserte kjøretøy (Willys verksted as) Willys verksted - nedre øyra - kasserte kjøretøy (Willys verksted as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Narvik Tillatelse 2017, 2010 [...]
Yara glomfjord Yara glomfjord Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Meløy Tillatelse, Klimakvoter 2019, 2016 [...]
Ystøya, matfisk (Letsea as) Ystøya, matfisk (Letsea as) Akvakultur N/A Nordland Alstahaug Tillatelse
Ytre hadseløya, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Ytre hadseløya, matfisk (Nordlaks oppdrett as) Akvakultur N/A Nordland Hadsel Tillatelse
Ytre vassholmen, matfisk (Letsea as) Ytre vassholmen, matfisk (Letsea as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Herøy (Nordland) Tillatelse
Ytre-båsmo avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Ytre-båsmo avløpsrenseanlegg (Rana kommune tekniske tjenester) Avløp Avløpsnett og -rensing Nordland Rana Tillatelse 2020, 2014
Æsvika i, matfisk og settefisk (Aminor as) Æsvika i, matfisk og settefisk (Aminor as) Akvakultur N/A Nordland Meløy Tillatelse
Æsøya, matfisk (Isqueen as) Æsøya, matfisk (Isqueen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Vestvågøy Tillatelse
Øijord & aanes entreprenørforretning a.s Øijord & aanes entreprenørforretning a.s Landbasert Mineralsk industri, unntatt pukkverk Nordland Rana Tillatelse 2021, 2007
Øksengård, matfisk (Edelfarm as) Øksengård, matfisk (Edelfarm as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Tillatelse, Tillatelse 2019
Øksengård, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Øksengård, matfisk (Wenberg fiskeoppdrett as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Saltdal Tillatelse
Øksningen, matfisk (Sinkaberghansen as) Øksningen, matfisk (Sinkaberghansen as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Bindal Tillatelse, Tillatelse
Øren, matfisk og settefisk (Polarfisk- as) Øren, matfisk og settefisk (Polarfisk- as) Akvakultur N/A Nordland Meløy Tillatelse
Ørnes, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Ørnes, matfisk (Kvarøy fiskeoppdrett a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Lurøy Tillatelse, Tillatelse
Ørnhaugneset, matfisk (Cermaq norway as) Ørnhaugneset, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur N/A Nordland Hamarøy – Hábmer Tillatelse
Ørsnes, matfisk og settefisk (Lofoten akvaponi a/s) Ørsnes, matfisk og settefisk (Lofoten akvaponi a/s) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Vågan Tillatelse
Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - bodø (Østbø as) Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - bodø (Østbø as) Avfall Kasserte fritidsbåter Nordland Bodø Tillatelse 2021
Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - rana (Østbø as) Østbø as - anlegg for kasserte fritidsbåter - rana (Østbø as) Avfall Kasserte fritidsbåter Nordland Rana Tillatelse
Østbø as - anlegg for kasserte kjøretøy - bodø (Østbø as) Østbø as - anlegg for kasserte kjøretøy - bodø (Østbø as) Avfall Kasserte kjøretøy Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2018
Østbø as - finneid (Østbø as) Østbø as - finneid (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Fauske Tillatelse 2020, 2015 [...]
Østbø as - langstranda (Østbø as) Østbø as - langstranda (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2018 [...]
Østbø as - langvasshei - tankanlegg (Østbø as) Østbø as - langvasshei - tankanlegg (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Rana Tillatelse
Østbø as - norsk jern eiendom (Østbø as) Østbø as - norsk jern eiendom (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Rana Tillatelse 2019, 2010 [...]
Østbø as - plassen 5 (Østbø as) Østbø as - plassen 5 (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2020, 2018 [...]
Østbø as - skotsmyra/åremma (Østbø as) Østbø as - skotsmyra/åremma (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vefsn Tillatelse 2021, 2010
Østbø as - storeidøya (Østbø as) Østbø as - storeidøya (Østbø as) Avfall Avfall - mottak, mellomlagring og sortering Nordland Vestvågøy Tillatelse
Østbø as - vikan - tankanlegg (Østbø as) Østbø as - vikan - tankanlegg (Østbø as) Avfall Farlig avfall - mottak og mellomlagring Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse 2019
Østbø avd bodø, eksport og import av avfall (Østbø as) Østbø avd bodø, eksport og import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Bodø Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse 2016
Østbø avd fauske, eksport og import av avfall (Østbø as) Østbø avd fauske, eksport og import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport fra / import til avfallsanlegg Nordland Fauske Tillatelse
Østbø avd harstad, eksport og import av avfall (Østbø as) Østbø avd harstad, eksport og import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Sortland Tillatelse
Østbø avd mo i rana, eksport og import av avfall (Østbø as) Østbø avd mo i rana, eksport og import av avfall (Østbø as) Eksport/import Eksport av avfall fra produsent Nordland Rana Tillatelse, Tillatelse, Tillatelse
Øvre røssåga utløpstunnel (Statkraft energi as) Øvre røssåga utløpstunnel (Statkraft energi as) Engangstiltak Midlertidig anleggsvirksomhet Nordland Hemnes Tillatelse
Øya, matfisk, settefisk og skalldyr (Nordland fylkeskommune) Øya, matfisk, settefisk og skalldyr (Nordland fylkeskommune) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Gildeskål Tillatelse
Åmøya, settefisk (Nordland akva as) Åmøya, settefisk (Nordland akva as) Akvakultur Laksefiskproduksjon på land Nordland Meløy Tillatelse
Ånderbakk alge akva (Folla alger as) Ånderbakk alge akva (Folla alger as) Akvakultur N/A Nordland Steigen Tillatelse
Ånderbakk, matfisk (Cermaq norway as) Ånderbakk, matfisk (Cermaq norway as) Akvakultur Laksefiskproduksjon i sjø Nordland Steigen Tillatelse
Årsteinfoten alge akva (Lofoten blue harvest as) Årsteinfoten alge akva (Lofoten blue harvest as) Akvakultur N/A Nordland Vågan Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.