Virksomheter med tillatelse

Sektor

Type virksomhet

geografisk område

 

108 virksomheter.

Virksomhet* Sektor Type virksomhet Fylke Kommune Tillatelser Kontroller
Arna jordsortering kompostering hestegjødsel (Arna jordsortering as) Arna jordsortering kompostering hestegjødsel (Arna jordsortering as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Bergen Tillatelse 2017
Avvanning avløpsslam-slamlaguner (Avfallsservice as) Avvanning avløpsslam-slamlaguner (Avfallsservice as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Storfjord Tillatelse
Bardu ra slambehandling (Bardu kommune) Bardu ra slambehandling (Bardu kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Bardu Tillatelse 2021
Bergen rideklubb komposteringsanlegg (Bergen rideklubb) Bergen rideklubb komposteringsanlegg (Bergen rideklubb) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Bergen Tillatelse 2023
Bio miljø - åremma - kompostering (Bio miljø as) Bio miljø - åremma - kompostering (Bio miljø as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vefsn Tillatelse 2019, 2002
Bjørnåsmoen slamlaguner (Engerdal kommune) Bjørnåsmoen slamlaguner (Engerdal kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Engerdal Tillatelse 2020, 2010
Blomjoten omlastingstasjon slam (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Blomjoten omlastingstasjon slam (Harstad kommune / hársttáid suohkan) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Harstad Tillatelse 2023
Borgaredalen miljøpark - kompostering (Karmøy kommune teknisk etat) Borgaredalen miljøpark - kompostering (Karmøy kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Rogaland Karmøy Tillatelse
Brattbakken slamlaguner (Folldal kommune) Brattbakken slamlaguner (Folldal kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Folldal Tillatelse 2020, 2010
Byrkjelo miljø og containerservice - kompostering vomfyll (Byrkjelo miljø & containerservice jon bjørn fløtre) Byrkjelo miljø og containerservice - kompostering vomfyll (Byrkjelo miljø & containerservice jon bjørn fløtre) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Gloppen Tillatelse 2014, 2012
Båsheim laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Båsheim laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Sigdal Tillatelse 2020, 2015 [...]
Dombås renseanlegg (slambehandling) (Dovre kommune driftsavdelingen) Dombås renseanlegg (slambehandling) (Dovre kommune driftsavdelingen) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Dovre Tillatelse
Elgvad slamlagune (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Elgvad slamlagune (Hjartdal kommune seksjon for drift og utbygging) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Hjartdal Tillatelse
Fossan laguneanlegg for avløpsslam (Rollag kommune teknisk enhet) Fossan laguneanlegg for avløpsslam (Rollag kommune teknisk enhet) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Rollag Tillatelse 2023, 2016
Fossmo slambehandlingsanlegg (Målselv kommune) Fossmo slambehandlingsanlegg (Målselv kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Målselv Tillatelse 2023
Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Gangdalen slambehandlingsanlegg - grimstad kommune (Grimstad kommune samfunn og miljø) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Grimstad Tillatelse 2014
Gardermoen renseanlegg (slambehandling) (Ullensaker kommune) Gardermoen renseanlegg (slambehandling) (Ullensaker kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Ullensaker Tillatelse, Tillatelse 2023
Glør bioceller for nedbrytbart avfall (Renovasjonsselskapet glør iks) Glør bioceller for nedbrytbart avfall (Renovasjonsselskapet glør iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Lillehammer Tillatelse 2022, 2019
Glør roverudmyra - kompostering ranker (Renovasjonsselskapet glør iks) Glør roverudmyra - kompostering ranker (Renovasjonsselskapet glør iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Lillehammer Tillatelse 2022, 2019
Grasvikmoen laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Grasvikmoen laguneanlegg for avløpsslam (Sigdal kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Sigdal Tillatelse 2020, 2015 [...]
Grønn vekst - slambehandling og mellomlagring - vassfjellet pukkverk (Grønn vekst as) Grønn vekst - slambehandling og mellomlagring - vassfjellet pukkverk (Grønn vekst as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Trondheim Tillatelse
Grønn vekst as - vinterbro (Grønn vekst as) Grønn vekst as - vinterbro (Grønn vekst as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Ås Tillatelse 2023
Grønn vekst norge as - skotselv (Grønn vekst as) Grønn vekst norge as - skotselv (Grønn vekst as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Øvre Eiker Tillatelse 2021
Grønneflåta laguneanlegg for slam (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Grønneflåta laguneanlegg for slam (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2023, 2015 [...]
Gålåsholmen avfallsanlegg - hamar kommune (Sirkula iks) Gålåsholmen avfallsanlegg - hamar kommune (Sirkula iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Hamar Tillatelse 2022
Haf - langvasshei - slambehandling (Helgeland avfallsforedling iks) Haf - langvasshei - slambehandling (Helgeland avfallsforedling iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Rana Tillatelse 2019
Hagaskogen komposteringsanlegg for slam (Hallingdal renovasjon iks) Hagaskogen komposteringsanlegg for slam (Hallingdal renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Ål Tillatelse 2019, 2016 [...]
Haugholet slambehandlingsanlegg (Lom kommune) Haugholet slambehandlingsanlegg (Lom kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Lom Tillatelse 2017
Haukås jordsortering (Haukås jordsortering as) Haukås jordsortering (Haukås jordsortering as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Bergen Tillatelse 2022, 2021 [...]
Heftingsdalen behandlingsanlegg biologisk avfall - agder renovasjon (Agder renovasjon iks) Heftingsdalen behandlingsanlegg biologisk avfall - agder renovasjon (Agder renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Arendal Tillatelse
Hesjaslettet - vik kommune - kompostering av grønt (Vik kommune) Hesjaslettet - vik kommune - kompostering av grønt (Vik kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Vik Tillatelse
Horisont biocelle (Horisont miljøpark iks) Horisont biocelle (Horisont miljøpark iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Gjøvik Tillatelse 2022, 2015
Hovsten cont & gjenvinning as - kompostering av tare (Hovsten cont & gjenvinning as) Hovsten cont & gjenvinning as - kompostering av tare (Hovsten cont & gjenvinning as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Trondheim Tillatelse
Iris - vikan - kompostering (Iris salten iks) Iris - vikan - kompostering (Iris salten iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Bodø Tillatelse 2021, 2019 [...]
Irs erikstemmen - komposteringsanlegg slam og bioavfall (Irs miljø iks) Irs erikstemmen - komposteringsanlegg slam og bioavfall (Irs miljø iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Flekkefjord Tillatelse 2013
Jordpro - komposteringsanlegg - øvre tiller (Jordpro tiller as) Jordpro - komposteringsanlegg - øvre tiller (Jordpro tiller as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Trondheim Tillatelse 2022
K2 nord as (K2 nord as) K2 nord as (K2 nord as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vefsn Tillatelse 2013, 2012
Kabbediket slamdeponi (Trysil kommune) Kabbediket slamdeponi (Trysil kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Trysil Tillatelse 2020, 2010
Kjemsjøhøgda komposteringsanlegg (fias) (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as) Kjemsjøhøgda komposteringsanlegg (fias) (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Stor-Elvdal Tillatelse, Tillatelse 2020, 2016
Kompostering - moen gård kåre kvåle (Moen gård kåre kvåle) Kompostering - moen gård kåre kvåle (Moen gård kåre kvåle) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Namsos Tillatelse
Kompostering - ranke - kompostering as - megård (Kompostering as) Kompostering - ranke - kompostering as - megård (Kompostering as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Trondheim Tillatelse 2010
Kompostering - ranke - lia - franzefoss pukk as (Franzefoss pukk as) Kompostering - ranke - lia - franzefoss pukk as (Franzefoss pukk as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Trondheim Tillatelse 2021
Kompostering - ranke - meldal miljøanlegg as (Meldal miljøanlegg as) Kompostering - ranke - meldal miljøanlegg as (Meldal miljøanlegg as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Orkland Tillatelse, Tillatelse 2022
Kompostering - ranke - tømmeråsmoan - namdal tankrens as (Namdal tankrens as) Kompostering - ranke - tømmeråsmoan - namdal tankrens as (Namdal tankrens as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Grong Tillatelse 2022, 2016 [...]
Kompostering - reaktor - ålma - oppdal sentrum renseanlegg (Oppdal kommune) Kompostering - reaktor - ålma - oppdal sentrum renseanlegg (Oppdal kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Oppdal Tillatelse
Kompostering - trommel - skjetlein vgs - trøndelag fylkeskommune (Trøndelag fylkeskommune) Kompostering - trommel - skjetlein vgs - trøndelag fylkeskommune (Trøndelag fylkeskommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Trondheim Tillatelse
Kompostering av hageavfall - swerock as (tidl. frøseth as) (Swerock as) Kompostering av hageavfall - swerock as (tidl. frøseth as) (Swerock as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Verdal Tillatelse
Komposteringsanlegg for blåskjellavfall - ålmoen (Norgeskjell as) Komposteringsanlegg for blåskjellavfall - ålmoen (Norgeskjell as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Indre Fosen Tillatelse 2023
Komposteringsanlegg hegna, midt-telemark kommune (Midt-telemark jordforedling as) Komposteringsanlegg hegna, midt-telemark kommune (Midt-telemark jordforedling as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Midt-Telemark Tillatelse 2014
Krogstad miljøpark - nra sin mellomlagringsplass for avløpsslam (Nedre romerike vann- og avløpsselskap iks) Krogstad miljøpark - nra sin mellomlagringsplass for avløpsslam (Nedre romerike vann- og avløpsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Lillestrøm Tillatelse, Tillatelse 2019
Langmoen slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Langmoen slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Nissedal Tillatelse
Larvik løk - auen øst (Larvik løk as) Larvik løk - auen øst (Larvik løk as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Porsgrunn Tillatelse
Las - haugen kompostering (Lofoten avfallsselskap iks) Las - haugen kompostering (Lofoten avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Vestvågøy Tillatelse 2022, 2020 [...]
Litveit avfallsanlegg, slambehandling (Renovest iks) Litveit avfallsanlegg, slambehandling (Renovest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Kviteseid Tillatelse 2018
Lysenberget - givas slambehandlinganlegg (Givas iks) Lysenberget - givas slambehandlinganlegg (Givas iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Kongsvinger Tillatelse 2019, 2015 [...]
Mánnevárri slambehandlingsanlegg (Rikardsen transport as) Mánnevárri slambehandlingsanlegg (Rikardsen transport as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Finnmark Karasjok Tillatelse
Mellomlager - gjødselvare - okkenhaug - jan lyng (Lyng jan) Mellomlager - gjødselvare - okkenhaug - jan lyng (Lyng jan) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Levanger Tillatelse 2023, 2019 [...]
Mellomlagringsplass for slam ved nordre follo renseanlegg (Nordre follo renseanlegg iks) Mellomlagringsplass for slam ved nordre follo renseanlegg (Nordre follo renseanlegg iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Ås Tillatelse 2019
Mgr frya komposteringsanlegg (Midt-gudbrandsdal renovasjon iks) Mgr frya komposteringsanlegg (Midt-gudbrandsdal renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Sør-Fron Tillatelse 2024, 2020
Mgr kvam komposteringsanlegg (Midt-gudbrandsdal renovasjon iks) Mgr kvam komposteringsanlegg (Midt-gudbrandsdal renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Nord-Fron Tillatelse 2024, 2020
Mgr rustmoen komposteringsanlegg (Midt-gudbrandsdal renovasjon iks) Mgr rustmoen komposteringsanlegg (Midt-gudbrandsdal renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Nord-Fron Tillatelse 2024, 2020
Myrmoen slamanlegg kompostering otta (Sel kommune) Myrmoen slamanlegg kompostering otta (Sel kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Sel Tillatelse 2017
Maarud - slambehandlingsanlegg (mellomlagringsplass ute) (Maarud as) Maarud - slambehandlingsanlegg (mellomlagringsplass ute) (Maarud as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Sør-Odal Tillatelse, Tillatelse 2022, 2010
Nerstøl slamlaguner (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Nerstøl slamlaguner (Hægebostad og åseral renovasjonsselskap-hår iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Hægebostad Tillatelse 2022
Nilsbukjerr avfallsdeponi (slambehandling) (Kragerø kommune samfunn) Nilsbukjerr avfallsdeponi (slambehandling) (Kragerø kommune samfunn) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Kragerø Tillatelse
Nordic garden as (Nordic garden as) Nordic garden as (Nordic garden as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold Larvik Tillatelse 2021, 2020 [...]
Nordre foss slambehandling (Lindum as) Nordre foss slambehandling (Lindum as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold Holmestrand Tillatelse 2020
Norsk biokraft as (Norsk biokraft as) Norsk biokraft as (Norsk biokraft as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Nannestad Tillatelse 2021
Norsk miljøindustri as avd. sky (Gemidan nmi as) Norsk miljøindustri as avd. sky (Gemidan nmi as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold Larvik Tillatelse 2018
Norva24 sørmiljø as - behandlingsanlegg oljeforurensede masser (Norva24 sørmiljø as) Norva24 sørmiljø as - behandlingsanlegg oljeforurensede masser (Norva24 sørmiljø as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Kristiansand Tillatelse 2023
Norva24 vest - komposteringsanlegg stongneset, sløvåg (Norva24 vest as) Norva24 vest - komposteringsanlegg stongneset, sløvåg (Norva24 vest as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Gulen Tillatelse 2023, 2021 [...]
Oredalen avfallsanlegg - slamkompostering (Lindum oredalen as) Oredalen avfallsanlegg - slamkompostering (Lindum oredalen as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Asker Tillatelse 2017, 2012 [...]
Prestmoen slamlagune (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Prestmoen slamlagune (Ringerike kommune teknisk, kultur og idrett) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Ringerike Tillatelse 2021
Reno-vest - bremnes - kompostering (Reno-vest iks) Reno-vest - bremnes - kompostering (Reno-vest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Sortland Tillatelse 2020, 2005 [...]
Repshus slambehandling (Givas iks) Repshus slambehandling (Givas iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Eidskog Tillatelse 2010, 2001
Reve kompost (Reve kompost as) Reve kompost (Reve kompost as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Rogaland Klepp Tillatelse 2023, 2017 [...]
Sandbrekkene slamlaguner (Siljan kommune avd for samfunn) Sandbrekkene slamlaguner (Siljan kommune avd for samfunn) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Siljan Tillatelse
Sim svartasmoget - anlegg for kompostering (Sunnhordland interkommunale miljøverk iks) Sim svartasmoget - anlegg for kompostering (Sunnhordland interkommunale miljøverk iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Fitjar Tillatelse 2021, 2014 [...]
Simadalen komposteringsanlegg (Hardanger sand og kompost as) Simadalen komposteringsanlegg (Hardanger sand og kompost as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Eidfjord Tillatelse 2023, 2021 [...]
Skibotndalen komposterings-og avfallsanlegg (Origo skibotn as) Skibotndalen komposterings-og avfallsanlegg (Origo skibotn as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Storfjord Tillatelse 2020, 2019 [...]
Skårmoen avfallsanlegg - slamlagune (Renovest iks) Skårmoen avfallsanlegg - slamlagune (Renovest iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Fyresdal Tillatelse
Slambehandling - brattsvedal / breivika - frosta kommune (Frosta kommune samfunn og utvikling) Slambehandling - brattsvedal / breivika - frosta kommune (Frosta kommune samfunn og utvikling) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Frosta Tillatelse 2010
Slambehandling - grovin / salsnes - fosnes kommune (Fosnes kommune plan- og utviklingsavdelingen) Slambehandling - grovin / salsnes - fosnes kommune (Fosnes kommune plan- og utviklingsavdelingen) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Namsos Tillatelse, Tillatelse
Slambehandling - kongshaug - stjørdal kommune (Stjørdal kommune samfunn) Slambehandling - kongshaug - stjørdal kommune (Stjørdal kommune samfunn) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Stjørdal Tillatelse
Slambehandling - liabru - verran kommune (Verran kommune sentraladministrasjon) Slambehandling - liabru - verran kommune (Verran kommune sentraladministrasjon) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Steinkjer Tillatelse 2008
Slambehandling - tømmeråsmoan - namdal tankrens as (Namdal tankrens as) Slambehandling - tømmeråsmoan - namdal tankrens as (Namdal tankrens as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Grong Tillatelse
Slettemoen slamlagune (Krødsherad kommune teknisk etat) Slettemoen slamlagune (Krødsherad kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Krødsherad Tillatelse 2016, 2010
Stoples komposteringsanlegg (Harald stople as) Stoples komposteringsanlegg (Harald stople as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Rogaland Vindafjord Tillatelse 2023
Stormo slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Stormo slamlagune (Indre agder og telemark avfallsselskap iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Telemark Nome Tillatelse 2021
Stormoen slamanlegg (Perpetuum as) Stormoen slamanlegg (Perpetuum as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Balsfjord Tillatelse 2021
Støleheia avfallsanlegg - biologisk behandling (Avfall sør as) Støleheia avfallsanlegg - biologisk behandling (Avfall sør as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Agder Vennesla Tillatelse
Sum hesjedalen avfallsplass - biocelle (Sunnfjord miljøverk iks) Sum hesjedalen avfallsplass - biocelle (Sunnfjord miljøverk iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestland Sunnfjord Tillatelse 2022, 2021
Sørlimosen komposteringsanlegg, grønmo (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Sørlimosen komposteringsanlegg, grønmo (Oslo kommune renovasjons- og gjenvinningsetaten) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Oslo Oslo Tillatelse
Tankanlegg jøvik (akva-ren as) (Pelagia as) Tankanlegg jøvik (akva-ren as) (Pelagia as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Troms Tromsø Tillatelse
Torpet komposteringsanlegg (fias) (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as) Torpet komposteringsanlegg (fias) (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Tolga Tillatelse 2020, 2016
Toten løkpakkeri as, kompostering balke gård (Toten løkpakkeri as) Toten løkpakkeri as, kompostering balke gård (Toten løkpakkeri as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Østre Toten Tillatelse 2020
Tundramo slambehandlingsanlegg (Skjåk kommune rådmann sentral- administrasjonen) Tundramo slambehandlingsanlegg (Skjåk kommune rådmann sentral- administrasjonen) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Skjåk Tillatelse 2017
Tunhovd slamlagune (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Tunhovd slamlagune (Nore og uvdal kommune næring, miljø og kommunalteknikk) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Buskerud Nore og Uvdal Tillatelse 2023, 2015 [...]
Tønsberg fyllplass, kompostering (Lindum as) Tønsberg fyllplass, kompostering (Lindum as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold Tønsberg Tillatelse
Tønsberg ra slambehandling (Tønsberg renseanlegg iks) Tønsberg ra slambehandling (Tønsberg renseanlegg iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Vestfold Tønsberg Tillatelse
Veas marked as - komposteringsanlegg (kompostverket) (Veas selvkost as) Veas marked as - komposteringsanlegg (kompostverket) (Veas selvkost as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Østfold Indre Østfold Tillatelse
Veas marked as - mellomlagring av avløpsslam (Veas marked as) Veas marked as - mellomlagring av avløpsslam (Veas marked as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Østfold Indre Østfold Tillatelse
Vestnes renovasjon as - anlegg for biologisk behandling (Vestnes renovasjon as) Vestnes renovasjon as - anlegg for biologisk behandling (Vestnes renovasjon as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Møre og Romsdal Vestnes Tillatelse, Tillatelse 2023
Vikholmen tankanlegg (K2 nord as) Vikholmen tankanlegg (K2 nord as) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Nordland Nesna Tillatelse
Vkr rebneskogen kompostering (Valdres kommunale renovasjon iks) Vkr rebneskogen kompostering (Valdres kommunale renovasjon iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Vestre Slidre Tillatelse 2024, 2021
Våler slambehandlingsanlegg (Våler kommune teknisk etat) Våler slambehandlingsanlegg (Våler kommune teknisk etat) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Innlandet Våler i Innlandet Tillatelse 2010
Øras miljøstasjon dal skog - kompostering (Øvre romerike avfallsselskap (øras) iks) Øras miljøstasjon dal skog - kompostering (Øvre romerike avfallsselskap (øras) iks) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Akershus Ullensaker Tillatelse 2014, 2005
Ålma slamlagune (Oppdal kommune) Ålma slamlagune (Oppdal kommune) Avfall Biologisk behandling av org. avfall Trøndelag Oppdal Tillatelse

* Virksomheter uten lenke i tabellen er ikke rapporteringspliktige.

Myndighet: Klima- og forurensningsdirektoratet. Myndighet for virksomheter som ikke er merket "‡" er Fylkesmannen i virksomhetens fylke.