Produkter

Miljødirektoratet har siden 1995 beregnet utslipp av de prioriterte miljøgiftene fra faste og kjemiske produkter i Norge. Les mer

Typer produkter

Kategori Hovedkategori
Amalgam Amalgam
Ammunisjon Ammunisjon
Annet Annet
Akkumulatorer/batterier Annet
Bremse- og bildekkslitasje Annet
Kjemikalier generellt Annet
Diverse produkter Annet
Fiskeredskap Annet
Karbonfri kopipapir Annet
Kobberrør og rørdeler Annet
Termometre Annet
Togledning Annet
Produkter og kjemikalier samlet Annet
Måleinstrumenter Annet
Asfalt og asfaltbaserede produkter Asfalt og asfaltbaserede produkter
Avfettingsmidler Avfettingsmidler
Bekjempningsmiddel Bekjempningsmiddel
Blåsesand og slipemidler Blåsesand og slipemidler
Brannslukningsmidler Brannslukningsmidler
Bunnstoff Bunnstoff
Fugemidler Fugemidler
Gummi og plast (unntatt PVC) Gummi og plast (unntatt PVC)
Insekt- og skadedyrmiddel Insekt- og skadedyrmiddel
Isolasjons- og tetningslister Isolasjons- og tetningslister
Kjøle- og smøremidler Kjøle- og smøremidler
Kosmetiske produkter Kosmetiske produkter
Laboratoriekjemikalier Laboratoriekjemikalier
Lim (klister) og lignende Lim (klister) og lignende
Lyskilder og andre EE-produkter Lyskilder og andre EE-produkter
Lærimpregneringsmidler Lærimpregneringsmidler
Maling og lakk Maling og lakk
Mineralgjødsel og kalk Mineralgjødsel og kalk
Motordrivstoff (drivmidler) Motordrivstoff (drivmidler)
Mykner/flammehemmer i plast Mykner/flammehemmer i plast
Notimpregnering Notimpregnering
Offeranoder Offeranoder
Oppløsningsmidler og fortynnere Oppløsningsmidler og fortynnere
Papirimpregneringsmidler Papirimpregneringsmidler
Plantevernmiddel Plantevernmiddel
Rengjøringsmidler Rengjøringsmidler
Trebeskyttelsesmiddel Trebeskyttelsesmiddel
Vaskemidler (til tekstil) Vaskemidler (til tekstil)