Transport

Utslipp fra transportsektoren beregnes ved å benytte aktivetsdata og multiplisere disse med utslippsfaktorer. Les mer

Trend utvalgte utslippskomponenter (se komplett liste)

Typer transport

Kategori Hovedkategori
Annen mobil forbrenning Annen mobil forbrenning
Jernbane, avgasser Annen mobil forbrenning
Motorredskap Motorredskap
Motorredskap (dieseldrevne) Motorredskap
Motorredsskap (bensindrevne 4-taktsmotorer, avgasser) Motorredskap
Motorredskap (bensindrevne 2-taktsmotorer, avgasser) Motorredskap
Småbåter Annen mobil forbrenning
Snøscooter Annen mobil forbrenning
Bildekkslitasje Bildekkslitasje
Luftfart Luftfart
Skip og båter (avgasser) Skip og båter (avgasser)
Fiskefartøy (avgasser) Skip og båter (avgasser)
Kysttrafikk (avgasser) Skip og båter (avgasser)
Veistøv Veistøv
Veitrafikk Veitrafikk
Personbiler Veitrafikk
Personbiler (bensin) Veitrafikk
Personbiler (diesel) Veitrafikk
Andre lette kjøretøy Veitrafikk
Andre lette kjøretøy (bensin) Veitrafikk
Andre lette kjøretøy (diesel) Veitrafikk
Tunge kjøretøy Veitrafikk
Tunge kjøretøy (bensin) Veitrafikk
Tunge kjøretøy (diesel) Veitrafikk
Motorsykler og mopeder Veitrafikk
Moped Veitrafikk
Motorsykkel Veitrafikk