Husholdninger

Utslippene fra norske husholdninger kommer i all hovedsak fra forbrenning av energivarer for å varme opp boligen. Les mer

Trend utvalgte avfallsstoffer (se komplett liste)