Landbruk

Utslipp fra landbrukssektoren beregnes ved å benytte aktivetsdata og multiplisere disse med utslippsfaktorer. Utslippene beregnes både fra oppvarming av bygninger og fra selve driften. Les mer